Co se podobných pietních míst týče, město Valašské Meziříčí je skutečným unikátem. Z celkového počtu více než třinácti set válečných hrobů v celém Zlínském kraji se jich na území města nachází téměř třetina.

„Zásluhu na tomto neveselém prvenství má zejména německý vojenský hřbitov umístěný na centrálním pohřebišti, kde jsou uloženy ostatky asi čtyř tisíc padlých vojáků z 2. světové války,“ upozorňuje památkář města Petr Zajíc.

Slavnostní otevření obnoveného parku před Střední odbornou školou Josefa Sousedíka ve vsetínské městské části Rybníky; pátek 11. září 2020
Park je živoucím centrem Rybníků, míní ředitel Sousedíkovy školy

Desítky mramorových křížů nesou nápisy s jejich hodnostmi, jmény, daty narození a úmrtí. Mnohým ještě nebylo dvacet, když padli. Texty nanesené bílou barvou je třeba čas od času obnovovat, o což se příkladně stará meziříčská radnice.

Před třemi lety se do údržby zapojili dokonce i vojáci nynějšího německého bundeswehru. Na Valašsko je vyslal Lidový spolek péče o německé válečné hroby. Jediné ženě v jedenáctičlenné skupině, praporčici Anně Loebelové, nebylo v roce 2017 ještě ani třicet. Válku tedy znala jen z filmů a vyprávění.

„Je hrozné, že se něco takového může stát. Myslím na to s každým nápisem, který na zdejších náhrobcích obnovím,“ svěřila se.

RANĚNÉ OD SLAVKOVA VEZLI DO MEZIŘÍČSKÉHO LAZARETU

Kromě rozsáhlého pohřebiště německých vojáků je významný také pomník vojáků raněných v bitvě u Slavkova v roce 1805 a zemřelých ve valašskomeziříčském vojenském lazaretu. V hromadném hrobě pod pomníkem jsou ostatky 1 220 mužů. Jde tak o největší hrob vojáků z této bitvy mimo slavkovské bojiště. Jistou zvláštností je pak také pomník vojáků 20. turecké pěší divize raněných na rakousko-ruském bojišti v letech 1916 až 1917.

Nevyužitý areál bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí v roce 2017.
O podobě areálu Křižanovy pily rozhodne architektonická soutěž

Vyjádřeno přesnými čísly, ve Valašském Meziříčí a obcích, kam sahá jeho rozšířená působnost, se nachází 439 válečných hrobů a pietních míst, jež připomínají památku celkem 6 367 obětí válek. Většina z nich (392 válečných hrobů s 5 645 pochovanými) je přímo v Meziříčí. Téměř v každé z osmnácti obcí na Meziříčsku se pak nachází pomník věnovaný padlým v 1. světové válce.

„O všechna místa posledního odpočinku našich předků, kteří bojovali v různých válkách od těch napoleonských až po obě světové, pečujeme a snažíme se zachovat jejich odkaz pro další generace,“ říká meziříčský starosta Robert Stržínek.

PŘÍKLADNOU PÉČI OCENILO MINISTERSTVO

Navíc město aktivně přispívá k jejich rozšiřování.

„Proto jsme 11. listopadu 2018 u příležitosti stého výročí konce první světové války a vzpomínky na téměř sto našich občanů, kteří v ní padli, slavnostně odhalili nový pomník,“ připomíná starosta s tím, že velký podíl na jeho vybudování v Králově ulici má bývalý místostarosta a nynější zastupitel Josef Vrátník.

I jeho práce došla ocenění koncem letošního srpna, kdy starosta Stržínek převzal od hejtmana Jiřího Čunka a zástupce Ministerstva obrany České republiky Imricha Vetráka plaketu Péče o válečné hroby.

Rekonstrukce vsetínských lázní v červnu 2020.
Opravy lázní ve Vsetíně mají skluz, otevřou se až v druhé polovině září

Mimo jiné právě za zřízení pomníku obětem 1. světové války v parku v Králově ulici, rekonstrukci pomníku obětem 2. světové války na vrchu Helštýn a za příkladnou péči o válečné hroby na území města.

Stejného uznání se dostalo také obci Halenkovice na Zlínsku za dlouhodobě vysokou úroveň péče o válečné hroby a za důstojnou pietní úpravu válečného hrobu.

„Spousta vojáků zemí Koruny české skončila na bojištích, kde žádné hroby nemají a pokud ano, my spoléháme na to, že se o ně postarají místní lidé. A stejně tak se my staráme zase o hroby ruských či německých vojáků, je to naše služba, projev lidskosti, ale i projev kulturní. Také je to obraz historie,“ řekl Imrich Vetrák.

NA ÚZEMÍ KRAJE JE 1325 VÁLEČNÝCH HROBŮ

Připomněl, že ve Zlínském kraji již plakety získalo 54 obcí.

„Právem patříte mezi nejúspěšnější kraje. Mám možnost jezdit po městech, po vesnicích a po hřbitovech a často bývám až zaražen, v jakém pořádku jsou u vás válečné hroby a jak pěkně se tady lidé o předky starají. Není to běžné v regionech, kde se obyvatelstvo po válce vyměnilo a ten vztah je tam jiný,“ dodal Vetrák.

Meziříčská radnice reklamuje závady, které se za rok a půl užívání projevily na budově nové smuteční obřadní síně.
Odpadávající omítka, špatně udělané schody. Radnice reklamuje nedostatky

Zlínský krajský úřad aktuálně eviduje na území kraje 1325 válečných hrobů. Náklady na jejich běžnou údržbu a opravy či obnovu hradí primárně jednotlivé obce. Na nákladnější opravy mohou obce žádat o příspěvky či dotace příslušnou nadřízenou obec s rozšířenou působností, krajský úřad nebo ministerstvo obrany.

„Zlínský kraj se tedy nákladově podílí na této péči či opravách pouze formou poskytnuté dotace, pokud o ni obec požádá,“ uvedla mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová.