Zdravotníci si nové vybavení pochvalují. Inovativní technologie zrychlila jednotlivá vyšetření a zároveň umožnila zredukovat rentgenové záření nutné k jejich provedení až o 70 procent.

„Nesmíme ani zapomenout na rozšíření našich diagnostických možností, což bude velkým přínosem pro pacienty ze spádové oblasti naší nemocnice,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Valašské Meziříčí Martin Hrabovský.

DESÍTKY DETEKTORŮ A RYCHLÉ VYŠETŘENÍ

Nový CT přístroj s 80 řadami detektorů je po všech stránkách lepší než model z roku 2008, kterým meziříčská nemocnice disponovala dosud.

„Díky podstatně většímu počtu detektorů jsou jednotlivá skenování velmi rychlá, čímž se podstatně snižuje riziko vzniku pohybových rozmazání, například při dýchání, srdeční akci, či skenování neklidných nespolupracujících pacientů. Přístroj nyní zpracuje sto šedesát řezů vyšetřované oblasti těla z jedné rotace,“ popisuje primářka radiodiagnostického oddělení meziříčské nemocnice Radmila Hurská.

Velikost a počet detektorů hrají hlavní roli v podstatně větší rozlišovací schopnosti přístroje.

„To má zásadní význam zvláště při vyšetření onkologicky nemocných. Díky kvalitnějšímu softwarovému vybavení máme možnost vytvářet širokou škálu rekonstrukcí obrazu, včetně rekonstrukcí prostorových, které také napomáhají při hodnocení vyšetření, ale zároveň zlepšují přehlednost problematických oblastí, zvláště v okolí implantovaného kovového materiálu,“ doplnila primářka Hurská.

Rovněž velikost vyšetřovacího prstence, tzv. gantry, je na novém vybavení větší o osm centimetrů.

„Průměr gantry starého přístroje byl sedmdesát centimetrů. Stávalo se, že objemnější pacient prošel jen tak tak. V těchto případech byl však vzniklý obraz méně kvalitní nebo až na hranici zhodnotitelnosti,“ připomíná lékařka.

Díky novému CT nabídne Nemocnice Valašské Meziříčí širší spektrum vyšetření. Personál radiodiagnostického oddělení se aktuálně školí na provádění vyšetření kalciového skóre, CT koronarografii a virtuální kolonoskopii.

Počítačovou tomografii absolvuje v Nemocnici Valašské Meziříčí okolo 6 tisíc pacientů ročně, díky novému vybavení jich bude nemocnice moci ošetřit ještě o 15 procent více.

„Aktuální objednací doby jsou krátké, na některá vyšetření objednáváme dokonce hned na druhý den. U složitějších výkonů pak zpravidla do dvou až tří týdnů. Naše pracoviště hojně vyhledávají nejen místní lidé, ale také pacienti z Novojičínska, Frýdeckomístecka či Olomoucka,“ přiblížila primářka radiodiagnostického oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí Radmila Hurská.

NOVÉ „CÉTÉČKO“ MAJÍ TAKÉ VE VSETÍNĚ

Letos v červnu slavnostně zahajovali provoz nového CT přístroje za osmnáct milionů korun také ve Vsetínské nemocnici. Po otevření nového interního pavilonu ještě o půl roku dříve tak zdejší nemocnice vstoupila do další etapy rozvoje.

Nový moderní CT nahradil již vysloužilý tomograf, který ve Vsetínské nemocnici fungoval od roku 2007. Na nový přístroj získala nemocnice dotaci z evropských prostředků.

„Od starého přístroje se liší především vyšším počtem kvalitnějších detektorů, vyšetření probíhá mnohem rychleji, trvá řádově několik sekund, což je komfortní zvláště pro pacienta. Nutnost zadržet dech při vyšetření je podstatně kratší. Lékař získá obraz vyšetřovaného orgánu ve výborné kvalitě a snáze odhalí případné onemocnění,“ uvedla primářka radiodiagnostického oddělení Vsetínské nemocnice Blanka Ludvová.

Výrazně lepší je kvalita zobrazení, zvláště při vyšetření cév, střev, ale i jiných, běžně prováděných vyšetření plic, břicha a mozku. CT přístroj umožní díky modernímu způsobu rekonstrukce obrazu i výrazné snížení dávky záření. Konstrukce přístroje s nosností stolu do 205 kilogramů umožňuje vyšetření i objemnějších pacientů.