Samotné svěcení rozkvetlých kočiček se odehrálo v chrámové zahradě u sochy svatého Jana Nepomuckého.

Květná nebo též Pašijová neděle je název pro šestou a zároveň poslední neděli postní. Připomíná jednak slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista neboli takzvané Pašije.

Svůj název získala poslední postní neděle na základě květů, kterými bývají svatostánky vyzdobené. Mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při jeho příjezdu do Jeruzaléma.