„Vznikl z iniciativy Izraele a jeho cílem je vytvořit v každé zemi jeden exemplář ručně psané Bible v národním jazyce,“ přiblížila mluvčí radnice ve Vsetíně Eva Stejskalová.

V knihovně se k němu nyní může připojit i vsetínská veřejnost. Až do konce května sem budou lidé moci přijít a podílet se na opisování Evangelia svatého Marka. „Evangelium má šest set sedmdesát osm veršů a každý, kdo přijde, opíše vlastnoručně jeden verš,“ vysvětlila ředitelka vsetínské knihovny Helena Gajdušková.

Pisatel zároveň obdrží čestný certifikát potvrzující jeho účast na projektu. „Celá Bible pak bude společně s ostatními vystavena v Domě Bible na úpatí jeruzalémských hor v Údolí Bible,“ doplnila Gajdušková.

Projekt Národy světa píší Bibli je pokračováním jiné iniciativy pojmenované Děti světa ilustrují Bibli, které se v roce 1999 zúčastnily také tisíce českých dětí. Zapojilo se do ní jednadevadesát zemí a celkem se podařilo sesbírat téměř 800 tisíc kreseb. Podle autora obou projektů a zakladatele společnosti Údolí Bible byla Kniha knih přeložena do dvou tisíc třiceti pěti jazyků a dialektů.

„Také nyní budou lidé na celém světě ručně Bibli, verš po verši, v mnoha jazycích,“ dodal Rolnik. Ve Starém zákoně je přitom 20 137 veršů, v Novém zákoně pak dalších devět a půl tisíce veršů. „V každé zemi tedy lidé napíší všech třicet tisíc veršů,“ spočítal Rolnik.

Ve vsetínské knihovně bude opisování nejslavnější knihy na světě slavnostně zahájeno už dnes ve dvě hodiny odpoledne. Jinak mohou zájemci přijít kterýkoliv pracovní den od deseti do osmnácti hodin.