Jestliže žádné z dětí neonemocnělo, máme tady dvě stě dvaadvacet prvňáčků," prozradila ředitelka Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně Helena Gajdušková. Stát se rytířem ale nebylo jen tak. Děti musely nejprve splnit úkol, který jim daly knihovnice převlečené za čarodějnice. Pak už následovalo pasování za pomocí mečů. „Po vystřídání všech tříd následovala beseda s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem," doplnila Gajdušková.