Z vesnice je chtějí vystrnadit novým tržním řádem, který schválili. Jasně stanovuje, jakým způsobem, kde a kdy je možné v Kateřinicích nabízet zboží a služby. „Setkávali jsme se totiž s případy, kdy se zejména starší lidé stávali oběťmi podvodníků," vysvětlil starosta Kateřinic Vojtěch Zubíček.

Připomněl případ místní starší ženy, kterou doma navštívili údajní kominíci s nabídkou, že jí za 550 korun vyčistí komín. „Paní jim vysvětlovala, že už využila služby jiného kominíka, který v obci běžně působí, a že má i potvrzení," popisoval starosta.

Falešní řemeslníci si od ní zmíněné potvrzení vyžádali a rovnou stařence řekli, že je neplatné. Že kdyby jí vyhořela chalupa, nikdo jí nic nedá. „Žena proto ze strachu zaplatila znova," řekl Vojtěch Zubíček.

Podobných případů navíc bylo více. Jiná starší místní žena se zase nechala přesvědčit podomními prodejci energií a během čtrnácti dnů podepsala smlouvy hned třem různým firmám. Objevili se také lidé nabízející umístění reklamy na mapách, kteří se přímo zaštiťovali tím, že mají vše domluveno se starostou na obecním úřadě. „Lidé mi potom volali a já jsem přitom nic nevěděl. Nikdo se mnou nemluvil," kroutil hlavou nad zneužitím svého jména a úřadu Vojtěch Zubíček.

Pohár trpělivosti tím definitivně přetekl. Výsledkem je zmíněný nový tržní řád, který je již v platnosti a přesně určuje, co je zakázaným pochůzkovým a podomním prodejem.

Pokud chce nějaký obchodník nabízet své výrobky a služby, může tak učinit na nově zřízeném tržním místě před obecním úřadem. Ovšem jen za předem stanovených podmínek.

Výjimky z tržního řádu se vztahují jen na slavnosti, sportovní, kulturní či podobné akce pořádané obcí a místními spolky.

„Výjimku mají také kominické a veterinární služby předem ohlášené na obecním úřadě v Kateřinicích," řekl starosta Zubíček.

Za porušení řádu hrozí fyzické osobě pokuta až 30 tisíc korun, firmě pak až 200 tisíc. Starosta poradil, že pokud někomu u dveří zazvoní prodejce a nabízí zboží či služby, je nejprve dobré jej upozornit, že je to ve vsi zakázané. Pokud to nebude akceptovat, mohou se lidé obrátit na obecní úřad nebo přímo na policii.

Ta má ostatně s podomními prodejci své zkušenosti. Podle Vladislava Malcharczika, preventisty vsetínské policie, se terčem podvodného jednání některých „obchodníků" stávají nejčastěji staří lidé. „Řada případů se k nám ale vůbec nedostane. Lidé se často stydí, že se nechali napálit, a nic neohlásí," řekl Vladislav Malcharczik.

Dodal, že zákaz podomního a pochůzkového prodeje formou úpravy tržních řádů či obecně závazných vyhlášek je ve městech a vesnicích stalé populárnějším nástrojem. „Je to důležitý preventivní prvek," souhlasil Vladislav Malcharczik.

Využívají jej například také v Ratiboři. Vesnici, která s Kateřinicemi sousedí. Nařízení o zákazu podomního prodeje tady naposledy využili koncem minulého roku, kdy domky místních lidí obcházela dvojice mužů z Ostravy a nabízela produkty energetické společnosti.

Pro přivolané policisty nebylo složité zjistit, že muži nemají žádné povolení od úřadu, a porušují tedy platný zákaz. „Dvojice ve věku sedmadvacet a jedenadvacet let se dopustila přestupku proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě, za který ve správním řízení hrozí pokuta do třiceti tisíc korun," uvedla vsetínská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Podobné případy jsou příčinou toho, že vyhlášky a nařízení směřované proti takzvaným cesťákům se na Valašsku množí jako houby po dešti. Často na žádost lidí samotných, které podomní prodej obtěžuje. Mají ji například všechna tři velká valašská města. „Minulý rok jsme měli několik výjezdů k takovýmto případům. I když ta tendence je v našem městě spíše sestupná. Lidé se nebojí zavolat a říct, že je takoví prodejci obtěžovali," uvedl nedávno Marek Grossmann z městské policie v Rožnově pod Radhoštěm.

Ve Vsetíně vyhláška o zákazu podomního prodeje platí už od roku 2012. Radnice tady nechala vytvořit sérii samolepek, které mají případné prodejce a poskytovatele služeb upozornit na zákaz činnosti. Lidé je lepí na vstupní dveře domů nebo nástěnky ve společných vchodech.