„Vyhláška o zákazu podomního a pochůzkového prodeje je vydána za účelem ochrany starých lidí. Vzešla z podnětů občanů, kteří mají obavy o své příbuzné," oznámila tajemnice městského úřadu v Karolince Lenka Denkocy.

Za porušení nařízení hrozí přistiženému jedinci vysoká pokuta. „Poruší-li vyhlášku právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, může jí být uložena pokuta do výše 200 tisíc korun. Pokud poruší vyhlášku fyzická osoba, může jí být udělena sankce do 30 tisíc korun," oznámila Denkocy.

Nařízení se nevztahuje na prodej zboží a služeb při slavnostech, sportovních a kulturních akcích. Rovněž nezahrnuje prodej z pojízdné prodejny, ohlášené očkování domácích zvířat, vánoční prodej ryb a veřejné sbírky.(vyš)