Vypovídají o tom výsledky ankety, kterou v srpnu uspořádali tamější zastupitelé. „Cílem ankety bylo zjistit spokojenost občanů s jednotlivými aspekty života v obci,“ uvedl místostarosta Hutiska-Solance Zdeněk Slovák.

V obci by lidé přivítali například pedikúru, bankomat, opravnu obuvi, informační centrum či pojízdnou prodejnu pro lokality Zákopčí a Soláň.

Také si přejí lepší údržbu hřbitova, delší otevírací dobu na poště a možnost posílání obchodních balíků.

„Ankety se bohužel zúčastnilo jen sto čtyři lidí,“ upřesnil starosta obce Vojtěch Pavlica.

Celkem v Hutisku-Solanci žije něco přes tisíc sedm set lidí.