Mohutný kamenný monolit s reliéfem obličeje ženy prvního československého prezidenta se nachází v místní části Zákopčí a je jediným jejím památníkem v celé zemi.

U příležitosti výročí se dočkal obnovy a v minulých dnech také slavnostního znovuodhalení za účasti veřejnosti a pozvaných hostů.

Památník nechal postavit řídící učitel místní školy Cyril Mach, který již na počátku dvacátých let minulého století nejprve přesvědčil Zákopčany, aby společně vybudovali památník prezidentu T. G. Masarykovi. „Stojí před budovou bývalé školy, kde jej slavnostně odhalili v roce 1922," připomněl starosta Hutiska- -Solance Vladimír Petružela.

Když o rok později v roce 1923 zemřela manželka prvního prezidenta Charlotta Garrigue Masaryková, rozhodli se v Hutisku-Solanci postavit památník právě jí. V Zákopčí je umístěný od roku 1926.

ŽENĚ TRPITELCE A VŠEM JEJÍM SESTRÁM

Na památníku je pod reliéfem obličeje Charlotty G. Masarykové vytesaný nápis: Ženě trpitelce a všem jejím sestrám. Symbolicky odkazuje na nelehké roky před vznikem a vyhlášením nové republiky.

„Paní Charlotta se velmi zasloužila o to, že v době nejtěžší pro svého muže a svou rodinu nesvolila k odchodu do ciziny. Naopak se zasadila o to, že v první ústavě nové republiky byly ženy zrovnoprávněny s muži a ženy u nás jako jedny z prvních v Evropě získaly volební právo," připomněl Petružela.

Autorem reliéfu na památníku byl významný brněnský akademický sochař Václav Hynek Mach. Jako jediný ze sochařů směl modelovat prezidenta republiky Tomáše Masaryka přímo na hradě na základě jeho osobního výběru.

Památník Charlotty Garrigue Masarykové restaurovali odborníci v loňském roce za přispění Zlínského kraje. Náklady dosáhly bezmála 360 tisíc korun. „Dotace z kraje činila dvě stě tisíc korun," upřesnil starosta.

Zároveň dělníci upravili i okolní klidovou zónu. Tyto práce přišly na 615 tisíc korun, 195 tisíc přispělo ministerstvo pro místní rozvoj.