„Důvodů k investicím je několik. Jednak jsou to starší budovy a je potřeba zabránit únikům tepla. Roli také hraje možnost získání dotací ze státního fondu životního prostředí,“ prozradil starosta Josef Tkadlec.

Horní Lideč do zateplení vloží dva a půl milionu korun z obecního rozpočtu.

Renata Hajdová