Současný stav už podle starosty vesnice Pavla Many nevyhovoval požadavkům rodičů. „V minulých letech se narodilo průměrně šestnáct až osmnáct dětí ročně. Od roku 2008 se ale v naší obci narodilo v průměru pětadvacet dětí ročně," vysvětlil nutnost stavebních úprav školky Pavel Mana.

Zázemí naleznou děti v obnoveném předškolním oddělení v přízemí základní školy. „Tyto prostory však musíme základní škole nahradit vestavbou specializovaných učeben výpočetní techniky a cizích jazyků včetně kabinetů a sociálního zařízení v podkroví školní budovy," uvedl starosta.

Stavební úpravy ve škole přijdou téměř na tři miliony korun. Více než šest set padesát tisíc uhradí dotace od Zlínského kraje. Zbylou částku uhradí obec z vlastních prostředků.

Dělníci upravují také předškolního oddělení mateřinky. To si vyžádá více než 830 tisíc korun. Veškeré práce budou skončeny ještě v průběhu letních prázdnin tak, aby provoz základní a mateřské školky mohl začít 3. září.