Centrum pořádalo den otevřených dveří a jeho pracovníci i klienti představili veřejnosti například, jak zručně umí zacházet s pedigem nebo, jak se dá léčit prostřednictvím hudby. K vidění byla také řada uměleckých i praktických výrobků, které si lidé mohou v centru zakoupit. „Kvůli zdravotnímu postižení nejsou naši klienti uplatnitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. Chce proto dnes ukázat, jak pěkné výrobky mohou vznikat, když nejsou pod časovým tlakem a tlakem norem,“ doplnila včera vedoucí vedoucí centra Miroslava Grožajová.