Že se při výkopových pracích podaří zajímavý nález, se dalo očekávat. Podle archeologa Samuela Španihela z Muzea regionu Valašsko patří totiž Poláškova ulice mezi nejhodnotnější historické celky z pohledu Valašského Meziříčí i celého regionu.

„Svědčí o tom například tři zde stojící v jádru renesanční domy, které jsou zařazené mezi kulturní památky,“ připomněl Španihel.

Samotná ulice je podle něj mnohem starší.

„Její vznik je možné spojit se založením a následným konstituováním města, které započalo pravděpodobně již v závěru 13. století. Staré mapy ukazují, že v horní části ulice později stála kamenná hradba posilněná příkopem a také, že tu tekl menší potok,“ popsal archeolog.

Nyní objevený masivní kamenný sklep patřící k rohovému domu č. 75 (U Majerů) je dlouhý zhruba čtyři metry a široký 2,4 metru.

„Orientován byl delší stranou v směru ulice. Závěr obloukové segmentové klenby, tedy její nejvyšší bod nazývaný i klenák, se nacházel pod obrubníkem chodníku v hloubce asi dva metry od úrovně terénu,“ upřesnil Samuel Španihel.

Sklep byl až po patky klenby zasypaný směsí sutě a hlíny, která obsahovala odpad zejména ze začátku 20. století.

„Vchod byl zazděný, prostor tedy již nebyl propojený s komplexem mladších, nejčastěji barokních sklepů, jejichž existence je všeobecně známa. Na původní, již zaniklou stoku, do které byl zatruben zmíněný potok, bylo napojeno několik kamenných kanálů vybudovaných pravděpodobně v závěru 18. století. Odváděly odpad z jednotlivých domů,“ doplnil Španihel.

Opravovat se bude ještě rok

Dalším zajímavým nálezem byl dřevohlinitý rošt, který posloužil jako vyrovnávka a stabilizační prvek pod jedním z kanálů v podmáčeném prostředí horní části ulice.

Památkář města Valašské Meziříčí Petr Zajíc připomněl, že dům č. 75 původně nebýval rohovým. Stál vedle něj další měšťanský dům, který směřoval do Poláškovy ulice. Stržen byl v roce 1877 při rozšiřování tehdejší hlavní cesty vedoucí na Vsetín.

„O stavební podobě domu není mnoho známo. Jeho obrys je zachycený na mapě stabilního katastru a průčelí na kresbě meziříčského náměstí z roku 1848. Objevení sklepa, jehož stáří lze odhadovat na 16. století, je tedy cenným poznatkem,“ doplnil Zajíc.

Stavební práce na rekonstrukci kanalizace v Poláškově ulici začaly v závěru července. Ulice, která navazuje na náměstí, bude ještě rok v několika úsecích postupně uzavřená.

„Kanalizace je v havarijním stavu a opravu již nutně potřebuje. Oprava navíc předchází plánované rekonstrukci náměstí,“ připomněl meziříčský starosta Robert Stržínek.

Rekonstrukci za 12 milionů korun bez DPH zaplatí společnost Vodovody a kanalizace (VaK) Vsetín. Kanalizace pod ulicí leží v hloubce až 4,5 metru a památkáři odhadují, že její nejstarší úseky mohou pocházet z 18. století.

„Proto zatím nedokážeme přesně odhadnout náročnost prací souvisejících s její opravou. Termín dokončení celé stavby je tak stanovený až na 30. září příštího roku,“ uvedl Roman Pilař, ředitel společnosti VaK Vsetín.