Systém třídění odpadu se rozhodli v Brankách vylepšit už před čtyřmi lety. „Někteří lidé nám totiž tvrdili, že je pro ně obtížné třídit, protože to mají ke kontejneru daleko. Zavedli jsme proto sběr formou pytlového svozu,“ informoval starosta vesnice František Svoboda.

Pytle na sběr plastů dostaly na začátku všechny domácnosti. Jedenkrát za měsíc je zaměstnanci svážejí přímo od domů a lidem dávají pytle nové. „Kromě toho samozřejmě pokračujeme s kontejnery, které máme po vesnici rozmístěné tak, aby pro nikoho nebyly příliš daleko,“ doplnil starosta.


Obci se také osvědčil sběr papíru pořádaný místní školou. „Škola vyhlásí sběr tak dvakrát do roka. Vybere se i několik tun papíru a často takového, který by jinak skončil v popelnici,“ přiblížil Svoboda.

Vedení Branek i nadále hledá cesty, jak třídění vylepšit a motivovat k němu větší množství lidí. „Stále někteří netřídí, protože v tom nevidí smysl.

Další třídit chtějí, ale komfortněji,“ prozradil starosta Svoboda. Podle něj by bylo efektivní, kdyby každou domácnost čekalo za třídění finanční zvýhodnění nebo v opačném případě znevýhodnění.


I na to možná v blízké budoucnosti dojde. „Jsme členy Svazku obcí pro hospodaření s odpadem v Bystřici pod Hostýnem a je pravděpodobné, že společně zavedeme systém, kdy se bude každé domácnosti vytříděný odpad vážit, podobně jako to již praktikují v Prostřední Bečvě.“

O tom, že má obec už nyní dobré podmínky pro třídění odpadu, je ovšem starosta přesvědčený. „Lidé mají kompostéry a další ještě budeme přikupovat. Předloni jsme přidali další kontejner na menší kovový odpad, vybíráme také elektroodpad a baterie. Lidé mají dost možností, jak se zbavit odpadu, aniž by jej všechen dávali do popelnice,“ uzavřel Svoboda.