Do terénu se letos v druhé polovině února vypravilo přibližně pět desítek mapovatelů. Takzvané vlčí hlídky hledaly pobytové znaky velkých šelem: tedy stopy, trus či zbytky kořisti rysů, vlků, případně medvědů.

Ve stejném termínu se mapování velkých šelem uskutečnilo i v CHKO Kysuce na slovenské straně hor. Na širší období byl pak zaměřený monitoring v CHKO Bílé Karpaty.

Dana Morcinková ze Správy CHKO Beskydy při dokumentaci stop v terénu.Dana Morcinková ze Správy CHKO Beskydy při dokumentaci stop v terénu.Zdroj: Dana Bartošová/Správa CHKO Beskydy„Letošní mapování šelem bylo více než jindy poznamenáno proměnlivým a nepříliš příznivým počasím, což mělo vliv i na počet účastníků a na množství nálezů,“ uvedla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová.

Do výsledků proto podle ní ochránci zahrnuli také údaje o šelmách získané za delší období (leden–březen) a hodnocení aktuální početnosti šelem se opíralo o poznatky z dlouhodobého monitoringu.

„Stopy rysů byly pozorovány v Moravskoslezských Beskydech a v Javorníkách. Výskyt rysa se letos podařilo prokázat dokonce i v Podbeskydské pahorkatině,“ uvedla Šůlová.

Čerstvá vlčí stopa.Čerstvá vlčí stopa.Zdroj: se svolením Milana ŠkrottaUpřesnila, že podle aktuálního monitoringu se v zimě 2022/2023 v Beskydech zdržovalo sedm samostatných rysů a několik odrostlých mláďat. V Javorníkách se na moravsko-slovenském pomezí pohybovali tři rysové. Někteří pravidelně přecházeli i do Vizovických vrchů.

Cenné je podle Michala Bojdy z Hnutí Duha nalezení pobytových znaků rysa v podhůří Beskyd, mimo chráněnou krajinnou oblast. „Potvrzuje to snahu některých jedinců migrovat do dalších částí naší republiky. Je důležité aby byla zachována průchodnost krajiny a nedocházelo k zástavbě migračních koridorů,“ zdůraznil Bojda.

Co se vlků týče, mapovatelé je během sčítání zjistili v Moravskoslezských Beskydech, Vsetínských Beskydech a v Javorníkách. „Podle dlouhodobého monitoringu se vlci se v oblasti Beskyd vyskytují častěji než dříve. Do CHKO Beskydy zasahují aktuálně tři smečky a jeden vlčí pár. Počty vlků se v průběhu zimy mění,“ pokračovala Karolína Šůlová.

Minizoo ve Valašském Meziříčí navštíví ročně tisíce lidí
Minizoo ve Valašském Meziříčí navštíví ročně tisíce lidí. Vstup do ní je zdarma

V posledních letech se podle ochránců přírody v Beskydech pravidelně vyskytuje také medvěd hnědý. Byť jen přechodně. „V době sčítání (ale) nebyly pobytové znaky medvěda zaznamenány ani v CHKO Beskydy, ani na sousední CHKO Kysuce,“ poznamenala mluvčí.

Beskydy: evropsky významná lokalita

CHKO Beskydy patří díky výskytu velkých šelem mezi evropsky významné lokality. Nejlepší podmínky má v horách severovýchodní Moravy vlk, poměrně dobré podmínky rys a nejméně příznivé medvěd.

Nejdůležitějším faktorem, který početnost velkých šelem ovlivňuje, jsou podle ochránců přírody lidské aktivity – nelegální lov, smrt šelem při dopravních nehodách, ztráta vhodného prostředí či vyrušování lidskou přítomností.

Výsledky loňského mapování byly podobné těm letošním:

Mapování výskytu velkých šelem v Beskydech v únoru 2022.
V Beskydech jsou rysi i vlci. Důkazy o výskytu medvěda ochránci přírody nenašli

„Vzhledem k množství obyvatel i návštěvníků Beskyd se lidem občas podaří vlka zahlédnout, podobně jako srnu, lišku a jiná zvířata, která žijí v lesích kolem lidských sídel,“ říká Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Strach z napadení člověka vlkem však podle ní není na místě. „Vlci mají zájem především o nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata, která pro ně představují snadnou kořist. Mohou ale napadnout i volně pobíhající psy, neboť je považují za své konkurenty. Proto je vhodné, aby lidé měli v přírodě své psy na vodítku, zejména ve večerních a nočních hodinách,“ radí Dana Bartošová.

KDO ZAPLATÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ ŠELMAMI?
Chovatelé mají nárok na náhradu těchto škod podle zákona č. 115/2000 Sb. Ovce jsou významné pro udržování beskydské krajiny a cenných botanických lokalit, proto stát podporuje chovatele i dalšími způsoby. Vedle zemědělských dotací mohou získat finance také z Programu péče o krajinu (šetrná pastva, sečení luk, obnova pastvin – výřezy a vypásání náletových dřevin apod.). Podporu mohou získat i na zabezpečení svých zvířat. Více na www.navratvlku.cz

Mapování výskytu vekých šelem v Beskydech ve spolupráci s Hnutím Duha pravidelně organizuje Správa CHKO Beskydy, která je regionálním pracovištěm Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.

Při letošním mapování hlídky vedle rysů či vlků pozorovali i další chráněné živočichy – jeřábka lesního, strakapouda bělohřbetého či orla skalního. Z běžnějších obratlovců pak srnce, jelena evropského, prase divoké, zajíce polního, veverku obecnou, lišku obecnou, jezevce lesního či kunu.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.