Sčítání šelem se na konci února zúčastnilo 75 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody. Poznatky z terénu porovnali se záznamy z fotopastí, které má k dispozici Hnutí DUHA.

Hodnocení dat z fotopastí ukázalo, že v zimě se v Moravskoslezských Beskydech a v Javorníkách včetně slovenské strany obou pohoří pohybovalo 13 samostatných rysů a minimálně 7 koťat. Včetně zvířat, která trvale žijí na slovenské straně pohoří. Ve Vsetínských vrších ochránci přírody od podzimu žádného rysa nezaznamenali. V CHKO Beskydy a jejím širším okolí se ale objevilo několik samostatných vlků. Ve slovenské části Javorníků ochránci v zimě také opakovaně zaznamenali výskyt medvěda. Pravděpodobně tu zimoval.

Nálezy starších i čerstvých pobytových znaků rysů (stopy, trus, moč, chlupy, kořist) při letošním mapování potvrdily výskyt rysů v tradičních lokalitách v západní části CHKO Beskydy (Veřovické vrchy, Radhošť, Kněhyně, Čertův Mlýn, Smrk, Trojačka, Lysá hora, Travný) a v Javorníkách (Makyta).

Ve východní části CHKO se pohyb rysa nepotvrdil, ačkoliv tam mají srovnatelné podmínky. Výskyt vlka dokládají stopy v horách kolem česko-slovenské hranice, ve Vsetínských vrších a v oblasti Kněhyně a Smrku.

Podle koordinátora programu ochrany velkých šelem z Hnutí Duha Miroslava Kutala se například rysi v posledních letech pravidelně rozmnožují a jejich počty jsou relativně stabilní. Rovnováha je však křehká.

„O osudu mladých rysů, kteří se osamostatňují, nemáme skoro žádné informace. Zároveň jsou rozsáhlé oblasti v Moravskoslezských Beskydech a Vsetínských vrších, kde se rysi nevyskytují vůbec nebo jen sporadicky. Vlci a medvědi jsou na území chráněné krajinné oblasti také zatím spíše vzácnými návštěvníky,“ zhodnotil Kutal.

„Největší hrozbou pro velké šelmy je pytláctví a doprava, která ohrožuje zejména mladá nezkušená zvířata,“ upozornila Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy.

Velkou nevýhodou je pro rysy, vlky a medvědy také mimořádná hustota sítě lesních cest v beskydských horách a s tím související velký pohyb lidí i motorových vozidel.

Při mapování šelem narazili ochránci na řadu dalších vzácných živočichů, například vydru říční, bobra evropského nebo ledňáčka říčního.