A tak jako jindy i letos mezi všemi zazářila jasnou červení na bílém podkladu autorčina vystřihovaná grafika provázená milým, úsměvným přáním. Za tu řádku let nám jich z Prahy od paní Kornelie došla už spousta a tvoří poměrně rozsáhlou a krásnou sbírku „péefkových pohlazení". Tentýž nezaměnitelný rukopis, půvabná stylizace a důvtipné motto. To současné je vzletné a zní: „Zkuste se povznést nad všednosti dne i v roce 2013…" A tak společně s výtvarnicí přejeme čtenářům i my – pisatelé článků do rubriky Muzejní kukátko – pomyslná křídla, která by jim umožnila dosáhnout potřebného životního nadhledu…

Kornelie Němečková oslavila v loňském roce osmdesátiny (narodila se na Vsetíně 5. července 1932). Vystudovala zlínskou Školu umění a uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti – obor módního návrhářství. Po studiích se s manželem, sochařem Zdeňkem Němečkem usadila v Praze. Od počátku 60. let se věnuje výtvarné tvorbě jako svobodnému povolání. Za své životní umělecké počiny byla v 2008 oceněna udělením čestného občanství města Vsetína.

Už více jak padesát let její originální vystřihovaná grafika těší milovníky výtvarného umění. Jedná se o výtvarnou techniku odvozenou z lidového prostředí. Ilustrovala např. básně, pověsti a knihy pro děti, navrhovala poštovní známky, za jejichž emisi získala v roce 1981 ocenění. Je autorkou animovaných filmů a populárního grafického ztvárnění televizní znělky Zpívánek. Poetické kouzlo jejího díla vyvěrá mimo jiné i z inspirace lidovým uměním a folklorem, který je její celoživotní láskou. (Např. jako čestný host pravidelně navštěvuje MFF Vsetínský krpec, jehož logo sama navrhla).
K životnímu jubileu Kornelie Němečkové přejeme alespoň dodatečně oslavenkyni, aby si její idylicky a lyricky laděná tvorba nacházela cestu i k dalším generacím obdivovatelů.

Autor: Olga Mehešová, historik umění MRV, Vsetín