Hraběnka Kira von Zierotin se svým manželem a otcem, sedmadevadesátiletým Otto Klingerem-Zierotinem, v sobotu navštívili valašskomeziříčský zámek Žerotínů, který jejich rod před téměř pěti sty lety koupil od vzdálených příbuzných Pernštejnů. Zastavili se i v kostele Navštívení Panny Marie a přilehlém klášteře v Zašové – Žerotínové s Rudolfem Magnusem Podstatzkym z Prusinovic je založili a někteří jsou v tamní kryptě pochováni.

„O setkání jsme usilovali dlouho. Zprvu jsme je chtěli navštívit u nich ve Vídni, ale jsme rádi, že přijeli sem a prohlédli si zámek, který jejich předkové rozšířili do nynější podoby. Přestože ho roku 1815 prodali jinému šlechtickému rodu Kinských, ještě po druhé světové válce v okolí vlastnili nemalé pozemky a statky. Žerotínové k Valašskému Meziříčí stále patří,“ tvrdí zdejší kastelán Jan Anlauf.

Hosté zhlédli zámecké expozice, z velké části věnované jejich rodu. Kira von Zierotin, která je baletkou a divadelní umělkyní, projevila speciální zájem podívat se do divadelního sálu. Na závěr společně nahlédli do zámecké kaple Smrtelných úzkostí Ježíše Krista. Restaurátoři v ní obnovují barokní nástěnné malby, v příštím roce má být kaple otevřena pro veřejnost.

„Těší mě, že zámek žije a město ho udržuje s trpělivostí a láskou. I když jsme nějaké snímky získali už dříve, bezprostřední setkání s historií bylo velmi působivé,“ prohlásila hraběnka, jež v minulosti navštívila i jiná místa spjatá s jejich rodem, například Nový Jičín, Starý Jičín, Náměšť nad Oslavou, Velké Losiny nebo Bludov.

Jejího otce prohlídka zámku Žerotínů dojala. „Je ohromující, kolik úsilí místní lidé jeho obnově věnovali. Škoda, že tady s námi nemůže být moje manželka, která před třemi lety zemřela. Měla by velkou radost, byla to poslední pravá Žerotínka,“ připomněl Otto Klinger-Zierotin.

Úmrtí Livie Augusty říšské hraběnky von Zierotin-Lilgenau přitom stálo na počátku jejich návštěvy. „Našel jsem na internetu její úmrtní oznámení. Tehdy jsem věděl, že kromě Mornsteinů-Zierotinů, žijících na zámku v Bludově u Šumperku, by v Bavorsku nebo Rakousku měla existovat nejstarší rodová linie. Začal jsem po ní pátrat, a podařilo se,“ vypráví místní historik Pavel Lasztovicza.

Současní Zierotinové nejsou přímými potomky zakladatelů slavného rodu. „V mužské linii vymřel v roce 1985 odchodem Kiryna dědečka Ladislava ze Zierotina a v ženské roku 2016 smrtí její maminky a tety. Rodové jméno a příbuzenské svazky ale přetrvávají dále,“ vysvětluje historik.