Má být výrazně nižší, než s jakým radnice hospodařila v letošním roce. Úředníci se ve snaze ušetřit nevyhnuli při sestavování rozpočtu řadě škrtů. Zrušeno bylo například jedenáct pracovních míst.

I přesto lze však očekávat, že schvalování rozpočtu nebude jednoduché. Opoziční zastupitelé mají vůči navrženému plánu příjmů a výdajů své výhrady.

Návrh rozpočtu na rok 2012 je vyrovnaný, počítá s příjmy i výdaji ve výši lehce přesahujícími 254 milionů korun. Celkový objem navrhovaného rozpočtu je o 130,5 milionu korun nižší než rozpočet v letošním roce.

„Velký podíl na tomto snížení mají sociální dávky, které v objemu kolem pětadevadesáti milionů bude místo města vyplácet úřad práce,“ informoval mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross. Počítá se také s úsporami ve výši 35,5 milionu.

Přestože je rozpočet snížený a pracovníci města se při jeho sestavování snažili šetřit, opoziční zastupitelé mají své výhrady. Trnem v oku je jim zejména úvěr ve výši 103 miliónů korun, který si chce vedení města vzít. „Má pokrýt rekordní dluhy, které byly vytvořeny v letech 2007 až 2010,“ připomněla zastupitelka Libuše Rousová (SNK ED).

V návrhu rozpočtu vidí také další problémy. „Zahrnuje investiční akce, které nejsou nezbytné. Také si myslím, že jsou škrty v kapitolách, kde to není nutné,“ poznamenala Rousová. Nižší příjmy města a tím pádem i nižší výdaje. Taková je realita, ze které vycházeli rožnovští úředníci při zpracování návrhu rozpočtu.

„Nejvýznamnější příjmy v rozpočtu města jsou daňové příjmy. Tedy podíl na celostátně vybraných daních, které tvoří bezmála sto sedmdesát milionů korun,“ uvedl vedoucí finančního odboru města Jan Horáček.

Druhou nejvyšší příjmovou položkou jsou zajištěné dotace včetně neinvestičních. „Tady počítáme s částkou téměř třicet milionů,“ doplnil Horáček. Největší výdajovou položku představují provozní náklady města. Přesahují 192 milionů, což je o osm milionů méně než letos.

Na investice si radnice v rozpočtu vyčlenila pětapadesát milionů korun. Tato částka zahrnuje i třicet a půl milionu zajištěných dotací. „U investičních výdajů se jedná především o časový posun akcí, které byly naplánovány na rok 2011 a budou realizovány a zaplaceny v roce 2012. Jsou spolufinancovány pomocí různých národních i evropských dotačních titulů,“ vysvětlil Horáček.

Podle něj jde například o stavbu Jurkovičovy rozhledny za dvanáct milionů, zateplení ZŠ Pod Skalkou za stejnou částku či zřízení varovného systému města za dva miliony korun.

Rožnov chce hlavně uspořit

Sestavování rozpočtu předcházelo podle starostky Rožnova Markéty Blinkové (ODS) hledání všech možností úspor. „Rozpočet je postaven tak, aby nadále snižoval zadlužení města. Jednotlivým odborům úřadu i příspěvkovým organizacím města jsme nařídili úsporná opatření. Také jsme srazili náklady na mzdové prostředky snížením počtu zaměstnanců o 11,“ řekla.

Prakticky jediná oblast, kde se neškrtalo, jsou městské granty. „Zde se nám podařilo udržet loňskou částku 1,6 milionů korun,“ doplnila starostka Blinková.

V listopadu se uskutečnilo pracovní jednání k rozpočtu města, na které byli pozváni zastupitelé města a kde představitelé radnice vysvětlovali jednotlivé položky rozpočtu. „Škoda, že se tohoto jednání nezúčastnili všichni zastupitelé. Mohli jsme si vyjasnit řadu věcí souvisejících s navrhovaným rozpočtem. Věřím však, že po konstruktivní diskusi zastupitelé rozpočet na úterním zasedání schválí,“ doplnila Blinková.