Stavba sestávající ze tří propojených hal vyrostla během uplynulého roku na prostranství nedaleko hornolidečského obecního úřadu. Cílem projektu je inovativním a netradičním způsobem za využití moderních multimediálních technologií představit budoucím návštěvníkům přírodu Beskyd, Bílých Karpat, Bielych Karpat a Kysuc čtyř chráněných krajinných oblastí, které se v okolí Horní Lidče v československém příhraničí setkávají.

Valašská vesnice na projektu spolupracuje s partnerskou slovenskou obcí Dohňany.

„Inspirovali jsme se předešlým úspěšným projektem, kterým je hornolidečský betlém. Také na něm jsme pracovali společně s partnery z Dohňan. Tentokrát jsme ale jako téma zvolili přírodu,“ říká starosta Horní Lidče Josef Tkadlec.

Budoucí podoba Trezoru přírody vznikala a uzrávala několik posledních let.

„Našim cílem je vytvořit prostor s atmosférou, jehož návštěva bude pro člověka zážitkem a z níž si něco odnese. Chceme atraktivní a přitom nenásilnou formou přiblížit, jaké přírodní bohatství máme ve svém okolí a upozornit, že je třeba přírodu chránit,“ přibližuje hlavní ideu Josef Tkadlec.

K jejímu naplnění má přispět už samotná podoba Trezoru přírody. Proto starosta se záměrem oslovil známého scénografa a architekta Michaela Klanga.

„Dovolím si říct, že je to jeden z nejlepších českých scénografů, s nímž spolupracovali například také Karel Gott či Lucie Bílá. S ním jsme o Trezoru přírody diskutovali, téma se mu zalíbilo a velmi nám s ním pomohl,“ cení si Tkadlec.

Bohužel Michaelu Klangovi nebylo přáno, aby dílo, na kterém se výrazně podílel, spatřil v jeho konečné podobě. Během přípravy projektu zemřel.

„Byla to těžká rána, nakonec se ale podařilo nalézt architektonickou kancelář, která měla k panu Klangovi vztah a která se ujala dokončení architektonické části,“ říká Josef Tkadlec.

Pomáhat přírodě

Trojice propojených hal označovaných písmeny A, B a C vyrostla na místě, kde se dříve nacházela stará kotelna na uhlí, velký septik a také čistírna odpadních vod.

„Tedy tři ekologické zátěže, které jsme zlikvidovali. Na jejich nyní místě vzniká něco, co bude přírodě naopak pomáhat. Neznám lepší využití tohoto prostoru,“ těší starostu.

První kroky návštěvníků, poté co projdou recepcí Trezoru přírody, povedou do haly A. Tady shlédnou hlavní filmový snímek emotivním způsobem představující a vyzdvihující krásu a specifika přírodního bohatství celého karpatského oblouku. Promítat se bude na velkoplošných plátnech to hlavní je šestnáct metrů dlouhé a zhruba tři metry vysoké, další dvě podpůrná plátna mají rozměry šest krát šest metrů.

Chybí jen fasáda

Poté se příchozí přesunou do takzvaného edukativního prostoru, kde mohou strávit čas dle své libosti. Tady budou mít mimo jiné k dispozici interaktivní obrazovku, jejímž prostřednictvím se dozvědí řadu dalších zajímavostí o karpatské přírodě, fauně i flóře.

Nebudou chybět kvízy. Součástí Trezoru přírody bude například také velká mapa přibližující polohu Karpat, na kterou se bude možné podívat z vyvýšené galerie. Nebo využít moderních technologií, jež budou její součástí a dozvědět se podrobnosti o konkrétních oblastech. Na detailní náplni nyní obec spolupracuje s týmem odborníků.

Stavba samotná je prakticky hotová chybí jen fasáda, která také bude svým způsobem unikátní. Budou ji tvořit železné profily zpodobňující stromy. Hlavní myšlenku Trezoru přírody v brzké budoucnosti navíc ještě rozšíří a doplní lesopark, který vznikne v jeho těsném sousedství na místě původního meandru řeky Senice.

Trezor přírody v Horní Lidči se veřejnosti otevře na podzim. Počítá se, že vedle turistů jej budou využívat také školní skupiny a ve velké míře také místní obyvatelé, kterým bude sloužit také jako místo pro setkávání při různých příležitostech.

Náklady na vybudování Trezoru přírody dosáhnou zhruba 84 milionů korun. Asi padesát milionů pokryje získaná evropská dotace. Dalších dvacet milionů zaplatí obec z vlastních úspor z minulých let, patnáct milionů pak z úvěru.