Jméno nové ulici vybrali rožnovští zastupitelé. „Má být připomínkou košíkářské školy, kterou obyvatelé města založili na sklonku devatenáctého století,“ vysvětlil mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

Košíkářská škola měla rozvíjet um a zručnost Rožnovanů a napomáhat tak celkovému rozvoji řemeslné výroby ve městě. „Fungovala až do konce druhého desetiletí dvacátého století a ve své době výrazně přispěla nejen k popularizaci našeho města, ale i profesnímu uplatnění některých Rožnovanů,“ připomenul Gross.

Přední osobností a dlouholetým ředitelem školy byl Bohuš Kramoliš, který se aktivně účastnil také dění v místním muzejním spolku.

„Přidělení jména Košíkářská ulice souvisí do jisté míry také s ním. Žil totiž právě hned v sousedství nové ulice,“ prozradil Gross.