Zlínská stavební společnost svůj krok vysvětluje hlavně nedostatky v projektu, které rožnovská radnice ani po opakovaném upozorňování a měsících jednání neodstranila.

Město naopak tvrdí, že vytýkané chyby aktivně řešilo a mělo snahu se domluvit. Nechtělo však přistoupit na požadované navýšení ceny a změnu subdodavatele. Tým právníků nyní zkoumá oprávněnost odstoupení od smlouvy ze strany firmy. Vedení Rožnova se také snaží zachránit dotaci 120 milionů korun, kterou odsouhlasil Státní fond životního prostředí.

Dlouho připravovaný projekt výstavby kulturního centra začal nabývat konkrétní obrysy letos na jaře, kdy jeho uskutečnění ustoupilo dosluhující kino Panorama. Záměr se ale od počátku potýká s rostoucími náklady a dalšími problémy, jež korunovala nynější výpověď stavební firmy Navláčil.

„Od počátku stavby v dubnu 2022 jsme objednatele, tedy město Rožnov pod Radhoštěm, opakovaně upozorňovali na vady, nedostatky či neúplnosti projektové dokumentace. Po zahájení stavby jsme dále objednatele požádali o změnu poddodavatele dřevostavby,“ uvádí firma Navláčil ve zdůvodnění výpovědi.

Navláčil: město za půl roku nedostatky neodstranilo

Podle firmy město ani po dvou měsících vady v projektu neodstranilo a změnu subdodavatele neodsouhlasilo. Společnost Navláčil proto v červnu poprvé svou činnost na stavbě přerušila. Následovala jednání, na nichž se město s firmou domluvilo alespoň na dokončení základových konstrukcí.

„Od té doby neustále probíhala jednání a písemná komunikace ohledně vyřešení vytknutých vad a nedostatků projektové dokumentace, kdy ze strany objednatele docházelo k odstraňování pouze méně podstatných vad, a to až po velmi dlouhé době,“ vytkla dále stavební firma městu.

V druhé půlce září, po dokončení základových konstrukcí, se proto práce zastavily znovu. Definitivní tečkou za spoluprací Rožnova a firmy Navrátil udělalo 4. listopadu doručení výpovědi smlouvy o dílo ze strany stavební společnosti.

„Z důvodu nedostatků, které se objednateli nepodařilo odstranit za více než půl roku, a tudíž nemožnosti ve stavbě dále pokračovat, a také z důvodu neodsouhlasení změny poddodavatele dřevostavby jsme již neměli jinou možnost,“ vysvětlila firma.

Radnice: Nebyl důvod stavbu zastavit

Rožnovská radnice ale vidí situaci odlišně. Podle ní její zástupci během posledního půl roku absolvovali desítky jednání se zhotoviteli jednotlivých částí stavby, projektanty, architektem.

„Odůvodněné nedostatky jsme průběžně odstraňovali, rozhodně tedy nebyl důvod stavbu zcela zastavit. V posledních týdnech jsme očekávali podepsání smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem – společností Taros Nova, což se však nestalo, přestože spolu šli do veřejné zakázky a předložili písemný závazek v tomto směru. Bohužel se v posledních měsících stavba přesunula z místa realizace na jednání v kancelářích,“ uvedla tajemnice úřadu Lenka Pavelková.

Vzniklá situace přidělává vrásky novému vedení města, jež po nedávných volbách tvoří zástupci stran Nezávislí Rožnováci, ODS a KDU-ČSL.

Zatímco před volbami usedali v opozičních lavicích a patřili ke hlasitým kritikům nákladné stavby kulturního centra, nyní musí rychle „hasit“ takřka neřešitelnou situaci. Hrozí ztráta desítek milionů korun dotací i nebezpečí, že nový kulturní stánek vůbec nevznikne.

„Jako nové vedení města jsme vstoupili do jednání se zhotovitelem s jasnou vizí, že pokud chceme kulturní centrum dokončit, je nutné okamžitě zahájit práce na stavbě, jinak bychom ohrozili termín čerpání dotace,“ řekl nový starosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Na finální jednání k odstraňování nedostatků v projektu se však podle něj zhotovitel už odmítl dostavit a doručil jen odstoupení od smlouvy.

„Právníci posuzují (jeho) oprávněnost,“ poznamenal Kučera.

Postoj a kroky současného vedení města ocenil i někdejší rožnovský starosta, nyní rožnovský opoziční zastupitel a také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO), který patří k iniciátorům a podporovatelům stavby kulturního centra. Podle něj jsou důvody, proč stavební firma skončila, jiné.

„Chtěla více peněz, delší termín, jiného subdodavatele. Říká, že bylo něco špatně v projektu a přesto podepsala smlouvu a pak půl roku stavěla. Čekala, až přijde nové vedení města, ale to neuhnulo, za což chválím,“ řekl Holiš.

Novému vedení radnice poradil, aby využilo všech právních kroků, aby se firma dozvěděla, co vše městu způsobila.

„Škody se dají specifikovat v řádech desítek milionů korun,“ dodal Holiš.

Vše ještě není ztraceno, čeká se na rozhodnutí fondu

Současné vedení města uplynulý pátek (11. listopadu) jednalo v Praze se zástupci Státního fondu životního prostředí ve snaze vyjednat prodloužení čerpání 120milionové dotace na stavbu. Pro její získání totiž platí jasná podmínka – dokončit stavbu do konce příštího roku.

„Bylo nám sděleno, že dostavbu kulturního centra je možné prodloužit do konce roku 2024. Podmínkou je však profinancování způsobilých výdajů do konce roku 2023. Znamená to, že bychom v té době měli mít prostavěno 240 milionů korun, což je téměř nereálné,“ připustil starosta Kučera.

Nabízí se ještě možnost financování skrz zálohové faktury, což by znamenalo, že město by zaplatilo dodavateli část stavby dopředu a proúčtovalo tak dotaci.

„Tato forma však musí být velmi dobře právně ošetřená. Mohlo by to být například tak, že zhotovitel stavby by peníze za dílo již měl na účtu, ale nemohl by s nimi disponovat do doby, než by stavba byla dokončena nebo zkolaudována,“ přiblížil Kučera.

Státní fond životního prostředí se podle něj má zhruba do 14 dnů vyjádřit, zda je tato varianta možná. Pokud to fond dovolí, začne radnice připravovat novou veřejnou zakázku na zhotovitele hlavní stavby Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm.