Nepořádní turisté

Hřebenovku z Pusteven na Radhošť, kde byla před dvěma týdny otevřena nová naučná stezka, projde každoročně mnoho desítek tisíc turistů. A přestože se podobný úklid v posledních letech konná 1 až 2 krát ročně, nikdy sběrači neodejdou s prázdnou.

Také tentokrát shromáždili u hřebenové cesty sedm stolitrových pytlů, které přetékaly odpadky. Došlo také na drobnější úpravy protierozních prahů. O likvidaci odpadků se postaraly Lesy České republiky a obec Prostřední Bečva, kterým tímto děkujeme za spolupráci.

Největší dík ale patří mladým lidem, kteří navzdory nepříznivému počasí udělali kus pořádné práce a díky nimž jsou Beskydy zas o něco čistější.