„Půjde o komplexní sportoviště, kde bude například hřiště na volejbal nebo doskočiště s pískem,“ informoval starosta obce Rudolf Bernát. Sportoviště vznikne ve dvou fázích.

„Postavíme jej po částech, kdy každá část souvisí s jedním projektem,“ vysvětlil starosta.

Prvním z nich je projekt přeshraniční spolupráce se slovenskou obcí Lietavská Lúčka, druhý by mělo dotací podpořit Ministerstvo školství a tělovýchovy. Předpokládané náklady dosahují dvanácti milionů korun. (ela)