„Je to hrozné. Podél cesty je kromě umělohmotných lahví také plno igelitů a sáčků. Ty vítr roznáší na okolní stromy i louky,“ nešetřila kritikou Marie Šťastná z Valašského Meziříčí. To ale podle ní není všechno, co lidé u cest vyhazují. „Mnohdy leží u cesty opotřebované pneumatiky, disky od kol, ale i plné odpadkové koše. Někteří lidé jsou prostě bordeláři,“ dodala.

Na pořádek a sběr odpadků kolem silnic dohlíží na území bývalého vsetínského okresu společnosti Správy a údržby silnic Zlínského kraje. V každém okrese se do úklidu zapojuje zhruba třicet pracovníků.

„Úklidové práce jsme vzhledem k charakteru počasí již zahájili,“ uvedl provozně technický náměstek ŘSZK Radek Berecka.

Práce podle něj musí být ukončeny do zahájení sečení trávy. „To aby nedocházelo k poškození sekaček,“ upřesnil.

Každoročně vynaloží ŘSZK na úklidové práce v rámci Zlínského kraje ze svého rozpočtu asi jeden milion tři sta tisíc korun.

Ti, kteří z okének svých aut vyhodí nějaký ten papírek či láhev si ale neuvědomují, že tím škodí i vlastnímu vozu. „Ušetřené prostředky by mohly být použity pro zlepšení stavu povrchu vozovek,“ upřesnil Berecka. S penězi vynaloženými na úklid by tak klidně bylo možné „zalepit“ i nějaký ten výtluk.

Větší jarní úklid se podle mluvčího SŽDC Pavla Hally týká také železničních zastávek na Valašsku. „Všechny zastávky uklízíme během roku pravidelně jednou týdně, na jaře je úklid ještě intenzivnější,“ sdělil Halla.

Zbývající dny do konce března jsou určené k vyřezávání náletových dřevin z tratí. Poté následují asi dva měsíce, kdy budou pracovníci vysoutěžené úklidové firmy uklízet odpadky a likvidovat odstraněné dřeviny.

Náklady na celkovou „očistu“ jsou pro bývalý vsetínský okres zhruba tři sta tisíc korun. „V ceně prací je zahrnuta i ekologická likvidace posbíraného odpadu,“ upřesnil mluvčí.

SŽDC pak podle Hally vlastními prostředky zajišťuje zejména dozor při pracích a bezpečnost pracovníků firmy, která úklid provádí.