Na Valašsku je po zimních měsících nejhůře poničená silnice z Ústí do Velkých Karlovic

„Tak jako byla zima letos tužší než vloni, tak i silnice na Valašsku jsou rozbitější a výtluků je více,“ potvrdil ředitel společnosti Jaromír Kořistka. Stav některých komunikací lze podle něj bez přehánění nazvat žalostným. „Jako první v řadě bych uvedl silnici vedoucí z Ústí u Vsetína do Velkých Karlovic. Ta je skutečně hodně rozbitá,“ připustil Kořistka.

Rychlost, s jakou budou silničáři jednotlivé výtluky opravovat, je do značné míry závislá na počasí. „Včerejšek byl v podstatě jedním z prvních pěkných dnů, takže jsme hned vyráželi do terénu a začali lepit nejhorší díry,“ řekl Kořistka.

Druhým faktorem, který ovlivňuje vysprávku silnic, je dostatek financí. Majetkový správce komunikací II. a III. třídy, Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), společně s krajským úřadem ve Zlíně ve svém společném prohlášení ujistili, že motoristé nemusejí mít obavu, že by rozmary zimního počasí oddálily opravování výtluků. „Sledovali jsme pozorně vývoj počasí i náklady na zimní údržbu komunikací. Je pravda, že byly výrazně vyšší, než ve dvou předchozích zimních obdobích,“ potvrdil náměstek krajského hejtmana Jaroslav Drozd, který má oblast dopravy v kompetenci.

ŘSZK však má podle něj v rozpočtu dostatek peněz, aby mohla správám a údržbám silnic zaplatit za řádný úklid a sběr posypových materiálů z okrajů silnic i všechny potřebné lokální vysprávky výtluků, kterými se zima podepsala do povrchu vozovek. „Určitý schodek ve financování, který by se v rozpočtu Ředitelství silnic mohl projevit v druhé polovině roku, hodláme vyřešit mimořádným příspěvkem, o jehož výši by mělo rozhodnout krajské zastupitelstvo v červnu,“ řekl Drozd.

Motoristé se tak nemusejí bát, že se v důsledku tuhé zimy dlouhodobě sníží sjízdnost nebo bezpečnost krajských silnic. „S opravami po zimě počítáme v obdobném rozsahu jako každý rok. Správy a údržby silnic ve všech čtyřech okresech kraje s jarními pracemi už začaly,“ doplnil náměstka hejtmana Drozda ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Jarní úklidy kolem silnic jsou rozděleny do dvou stupňů podle pořadí důležitosti. Úklid na silnicích vyšší důležitosti bude ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje hotov do konce dubna, ostatní silnice se budou uklízet na Kroměřížsku do 27. května, na Zlínsku do 24. května, na Uherskohradišťsku a Vsetínsku do 31. května.

Havarijní výtluky po zimě silničáři opraví většinou do konce dubna. „Mimo to máme připraveno také šestadvacet milionů korun na takzvané plošné vysprávky, což jsou rozsáhlejší opravy souvislých úseků silnic. Ty potrvají do konce května,“ upřesnil Malý. Zahrnují odfrézování poškozených vrstev vozovky v celé její šíři, spojovací postřik a položení nové vrstvy živičné obalované směsi. „Takto obnovený povrch vozovky zpravidla vydrží bez nutnosti opakovaných vysprávek až deset let,“ doplnil Malý.