Vedle historických listin bude v kostelní věži uchována pro budoucí generace také pravá valašská slivovice, v jednom z tubusů je uloženo i čerstvé vydání Valašského deníku.

Dva z pěti tubusů obsahují originální historické dokumenty z let 1876 a 1909. „Nalezeny byly při nedávné rekonstrukci kostelní věže. Měděný tubus obsahoval například rukopisy ze zasedání zastupitelstva z roku 1909 a také noviny z téhož roku, například Vídeňský deník,“ uvedla Jitka Žitníková z odboru školství.

Další dva tubusy zaplnily materiály a dokumenty, které by měly budoucím generacím představit město a přiblížit aktuální dění v letošním roce. „Poslední, nejmenší tubus pak ukrývá pravou valašskou slivovici, která ve vztahu k našim následovníkům samozřejmě nemohla chybět,“ prozradil za rožnovskou radnici Tomáš Gross.

Tubusy budou do kostelní věže umístěny dnes dopoledne v rámci tradičního Všesvatského jarmarku. „V jeho rámci se uskuteční na radnici také vernisáž výstavy nazvané Střípky z Historie Rožnova, na které se budou moci všichni návštěvníci seznámit s kopiemi materiálů umístěných v tubusech,“ dodal Gross. Výstava potrvá v Galerii na radnici až do konce roku.