Žačku deváté třídy Moniku Trochtovou a s ní Šárku Bělotovou a Vlastislava Šuláka z páté tříd, odměnila vyhlídkovým letem Valašská nadace.

Akci nazvanou Za živa do nebe uspořádali její členové už desátým rokem. „Pedagogický sbor francovolhotské základní školy, farář a místní farníci navrhují každoročně tři žáky, kteří mohou být svým chováním příkladem ostatním, jsou vizitkou školy i svých rodin," vysvětlil princip předseda Valašské nadace Alois Tkadlec.

Letadlo s letošními oceněnými vzlétlo z letiště v Mošnově v pátek v deset hodin dopoledne a zamířilo s nimi nad Valašsko. Let trval tři čtvrtě hodiny a děti si jej patřičně užily. „Děkujeme za nevšední a pěkný zážitek," řekl za osádku Vlastislav Šulák. Jeho poděkování patřilo mimo jiné Valašské nadaci, škole, farnosti, obci i podnikatelům, kteří tuto akci podporují.