Pro uživatele různých sociálních služeb tak vznikla první volnočasová aktivita ve Vsetíně.

„Vedení kurzu se ujala mistryně ve svém oboru, paní Milena Šmigurová, které patří obrovský dík, za to, že si k lidem s mentálním a kombinovaným hendikepem našla cestu, způsob komunikace i snahu pochopit jejich vnitřní svět,“ cení si Dagmar Hábová ze vsetínské Naděje.

Milena Šmigurová společně s účastníky kurzu pracovala na taneční choreografii a také na zlepšování komunikace a společenském chování i péči o sebe. Jak se na správný taneční kurz sluší, zakončený byl nezbytnou kolonou. „Díky zahajovací polonéze i vystoupení členů Tancklubu Vsetín měla slavnostní atmosféru a zároveň byla i milým přátelským sekáním, které se neslo v duchu neuvěřitelné energie, radosti i nadšení z tance,“ přiblížila Dagmar Hábová.

Připomněla, že cílem tohoto projektu bylo podpořit lidi s mentálním postižením v rozšíření jejich okruhu přátel a zlepšit jejich postavení ve společnosti.

„Doufáme, že se nám v budoucnu podaří navázat obdobným kurzem a zároveň snad oslovíme i více dobrovolníků, kteří by těmto lidem dělali taneční doprovod. Určitě stojí za to vidět všechny ty tanečnice a tanečníky, jak se na každé lekci stávají sebevědomějšími v reakcích i pohybech, přičemž na parketu se jakoby stírají problémy s hybností i projevy,“ uzavřela Dagmar Hábová.