Co se jejich porušování týče, má platit jednoduché pravidlo: třikrát a dost!

Vsetínští radní o žádostech o prodloužení nájmů uživatelům obecních bytů rozhodují pravidelně. S bezproblémovými nájemníky prodlužuje město nájemní smlouvu zpravidla o rok, ovšem kvůli špatné platební morálce, zanedbanému technickému stavu bytu nebo nedodržování domovního řádu může rada města schválit kratší dobu.

A takových případů přibývá.

Naposledy v květnu zasedli radní nad osmnácti smlouvami, kvůli neplnění pravidel je ale deseti nájemníkům prodloužili jen o půl roku oproti standardnímu celému roku a osmi dokonce pouze o tři měsíce.

„Vnímáme, že problémy s některými uživateli městských bytů jsou stále častější. Z jejich strany dochází k častému porušování pravidel. Proto jsme se rozhodli systém prodlužování smluv radikálně řešit,“ potvrdil starosta Vsetína Jiří Růžička.

Vsetín - Horní náměstí. Ilustrační foto
Na Horním náměstí přibude místo pro dobíjení mobilů a SOS tlačítko

Tři porušení pravidel = konec smlouvy

Místostarostka Simona Hlaváčová doplnila, že někteří nájemníci, o jejichž smlouvách radní rozhodovali v květnu, například hradili nájemné a služby opakovaně po splatnosti.

„Dobře nedopadly ani kontroly technického stavu bytů, některé odhalily závažné závady. Proto rada přistoupila ke schválení kratší nájemní smlouvy,“ vysvětlila místostarostka, která má na starosti bytovou agendu města.

Podle vedení města je na čase aktuálně nastavené podmínky užívání městských bytů upravit.

„S odborníky na bytovou problematiku pracuji na zpřísnění zavedeného systému pod pracovním názvem ´třikrát a dost´,“ uvedla Hlaváčová.

A co to podle jejích slov bude znamenat v praxi?

„Po třech porušeních pravidel rada nájemníkům smlouvu neprodlouží,“ vysvětlila stručně místostarostka.

Pod vrchem Helštýn ve Valašském Meziříčí pozvolna roste unikátní Florální kostel. Ojedinělý projekt umělců Michaely a Jiřího Černických bude představen veřejnosti ve středu 22. června 2022 v 11 hodin.
Florální kostel na Helštýně se zelená a kvete. Brzy jej představí lidem

Milostivé léto pomohlo srazit dluh

Město Vsetín má v současné době 539 obecních bytů. Pětatřicet z nich je takzvaných startovacích a 258 bytů je zvláštního určení, které obývají především senioři. Jejich přidělování má svá specifická pravidla, která schválila městská rada.

Na sklonku loňského roku přesahoval dluh nájemníků vůči městu 800 tisíc korun, což oproti úrovni z roku předchozího (763 tisíc) znamenalo mírný nárůst. V posledních měsících se ale dlužná částka výrazně snížila. Dopomohlo tomu takzvané milostivé léto, kterého v lednu někteří dlužníci využili.

„V současné době činí dluh obyvatel městských bytů na nájemném, službách a ostatních poplatcích téměř tři sta tisíc korun,“ uzavřela Simona Hlaváčová.