▸ Tříkrálová sbírka vynesla vloni v naší zemi téměř 100 milionů korun, z toho V olomoucké arcidiecézi bezmála 25 tisíc, ve Zlínském kraji 11 793 558 korun

▸ Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vaší obci nebo regionu, 15 % využívá na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky

▸ Potkat můžete i letos ve Zlínském kraji přes dva tisíce skupinek s kasičkami a logem Charity

▸ Přispět lze i dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na čísllo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč u všech telefonních operátorů. Charita obdrží z každé DMS zprávy částku 28,50 Kč.

Tříkrálová sbírka v rámci arcidiecéze zahrnuje Olomoucký kraj, část Zlínského a taky Pardubického kraje.

„Lidé tehdy nevěděli o co jde, divili se, že jim někdo zvoní u dveří a chce peníze. Ale s každým rokem se situace zlepšovala. V jedné vesničce tehdy koledníkům otevřela stará babička a byla dojatá, říkala jim, kde jste byli celá ta léta, koledníčci?. Měla obrovskou radost, že u ní zazvonili," popisuje začátky sbírky mluvčí Arcidiecézní Charity Olomouc Karolína Opatřilová.

Tři královéMudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují.
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně 6. ledna píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B †, jako formule požehnání.
Původní text zní Christus mansionem benedicat – Ať Kristus požehná tomuto příbytku. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého.
Zdroj: Wikipedie

Výtěžek každý rok roste

Zájem lidí o sbírku se drží a vybraná částka se dokonce rok od roku zvyšuje. Jen loni se vybralo téměř pětadvacet milionů korun. Peníze se pak rozdělují lidem v nouzi.

Koledníci se do ulic vydávají od 2. do 15. ledna, každá charita si ale termín a dny určuje sama.