Na Valašsku se koledování tří králů s charitními pokladničkami letos uskutečnilo v pátek a sobotu 6. a 7. ledna. Sbírku v regionu tradičně zaštiťují Charita Valašské Meziříčí, Charita Vsetín a Charita Nový Hrozenkov.

Územně spadá největší část regionu pod meziříčskou Charitu, která vedle Valašskomeziříčska pokrývá také Rožnovsko. Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se letos do koledování zapojilo více než 1 500 dobrovolníků, celkově se podařilo vykoledovat 3 109 723 korun.

„Charitě zůstává šedesát pět procent z vybrané částky. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity,“ uvedla Martina Došková z Charity Valašské Meziříčí.

Co se konkrétních záměrů týče, meziříčská Charita letos z darů podpoří provoz Centra sociálně-materiální pomoci, pořídí automobily pro čtyři sociální služby, oplotí svůj pozemek na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, opraví výtah v budově Centra denních služeb v Rožnově pod Radhoštěm a také podpoří humanitární projekty Arcidiecézní charity Olomouc.

Dar radosti ze setkání

Ředitel valašskomeziříčské Charity Jiří Gavenda na webu organizace připomněl, že to není jen prosba o finanční dar, s níž tříkráloví koledníci přicházejí do domácností.

„Domovy navštívili s přáním Božího požehnaní a všeho dobrého do nového roku. Nesli s sebou také dar radosti ze setkání, z lidské vzájemnosti, ze života samého, radost, že pokud se ocitneme ve složité situaci, najde se pomocná ruka a otevřené srdce, které nám pomůže obtíže překonat,“ uvedl Gavenda.

Dodal, že dnešní doba není jednoduchá.

„Do našich životů zasáhla epidemie, válečný konflikt v blízké zemi a ekonomické problémy, které se dotýkají každého z nás. Někoho více, někoho méně. Na Charitu Valašské Meziříčí se už nyní obrací více lidí s prosbou o pomoc a očekává se, že těch, kteří bez podpory druhých svoji nelehkou životní situaci sami nezvládnou, bude i nadále přibývat. Naše Charita se na tento nárůst již nyní připravuje,“ ujistil Gavenda.

I prostředky získané díky Tříkrálové sbírce jsou v tomto ohledu velkou pomocí.

Stejně jako na Valašskomeziříčsku či Rožnovsku, byli letos lidé štědří také na Vsetínsku, kde Tříkrálovou sbírku zaštiťuje Charita Vsetín a na Horním Vsacku, kde působí novohrozenkovská Charita.

V první z oblastí lidé letos darovali do kasiček 1 458 639 korun, dalších 11 900 pak online. Na Horním Vsacku lidé přispěli do kasiček sumou 850 180 korun, online darovali dalších 6 100 korun. Za celé Valašsko tedy konečná suma získaná letos během Tříkrálové sbírky zní 5 443 842 korun.

„Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než šedesát tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun,“ připomíná Gabriela Víšová, hlavní koordinátorka sbírky.

Sbírka se koná celostátně od roku 2001, letos tedy již po třiadvacáté. V roce 2020 vynesla celorepublikově 130 milionů, v „covidovém“ roce 2021 pak 81,5 milionů. V roce 2022 činil výnos sbírky více než 141 milionů korun.

Co se výtěžku letošního roku týče, aktuálně k úterý 17. ledna bylo rozpečetěno 43 procent všech kasiček do nichž lidé darovali bezmála 71 milionů korun. Dalších necelých pět milionů představují bezhotovostní dary či výtěžek tříkrálového koncertu.

KDE PENÍZE POMÁHAJÍ?
Výtěžek sbírky se dělí podle předem daného klíče. Do regionů, kde byly peníze vykoledovány, se vrací téměř dvě třetiny (65 %) výtěžku. Ostatní peníze podpoří větší „nadregionální“ projekty, desetina výtěžku směřuje na pomoc do zahraničí a 5 % je zákonem stanovená režie sbírky.