Všechny předchozí díly historie trampingu na Valašsku naleznete pro rozkliknutí ZDE

Základ slangu dal sám počátek trampingu a také jeho největší rozkvět ve třicátých letech dvacátého století. Ačkoli velké množství slov vznikalo samozřejmě i později, přesto se základní slovní zásoba za téměř sto let prakticky nezměnila.

„I když dnes je trampský slang záležitostí několika generací, které ho aktivně užívají, v době jeho formování jej tvořili především mladí lidé,“ vysvětlila Radka Březinová, která napsala analýzu stavu a vývoje trampského hnutí.

Pro tento slang je charakteristická zejména jazyková hravost a snaha odlišit se od běžného jazyka.

V trampském slangu se za tímto účelem často používá přenášení významu, při kterém se ze slova běžně užívaného stává slangový výraz se zcela odlišným významem (například bagr - lžíce), nebo různé přesmyčky a další slovní hříčky. Pro trampský slang je také typická existence velkého množství synonym pro nejčastěji užívaná slova.

Příklad trampského slangu podle Jiřího Kössla a Marka Waice

Proměna v zálesáka začala již ve městě. Už doma bylo třeba zabalit usárnu (americká vojenská US torna). Nesmělo se zapomenout na kochmašinu (jídelní miska), lopatu či dlabadlo (lžíce), boviják (nůž) a sladký dřevo, pádlo, basu atd. (kytara). Pak už jen nazout kanadky a do žebradla (chlebník) něco k jídlu a vzhůru s ostatními pardy Jackem, Bilem, Čárou a Kajmanem na Štěchajdu (oblast Štěchovic) nebo Librajdu (Libřice). Cestou na osadu bylo možno se stavit v krčmě či trampovně, kde si trampové volili své jedy (objednat pití) a rozjelo se správné mecheche. V noci některým nezbylo než se přikrýt břichem (spát pod širým nebem) nebo si udělat tlamu (přístřešek z celty). Ti šťastnější spali v chatrči, boudě nebo ranči, někteří se svými squaw (dívky). Čas od času dostal tramp od kamarádů zvadlo (pozvánka) na potlach či slezinu a mohl se těšit na pořádnou kanadu (drsné žertíky).

Z hlediska ustálenosti je trampský slang poměrně stabilizovaný a málo proměnlivý, ačkoli nikdy nedošlo k žádné větší organizovanosti kromě ojedinělých pokusů a trampských časopisů. „Je to mimo jiné způsobeno i tím, že okruh mluvčích je relativně úzký a často dochází k přenášení slov z generace na generaci,“ poznamenala Březinová