Všechny předchozí díly historie trampingu na Valašsku naleznete pro rozkliknutí ZDE

Na osady se volejbal dostal prostřednictvím příslušníků Československé armády a studentské sportovní organizace Vysokoškolský sport. Od poloviny 20. let se volejbal stal nezbytnou součástí sportovního osadního života. A ke konci 20. let neexistovala trampská osada, která by neměla alespoň jedno volejbalové hřiště.

Mezi prvními propagátory trampského volejbalu byly osady Ztracená naděje, Albatros, Vatra, Zlaté údolí, Ajax a další. Vrcholnou etapou rozvoje trampského volejbalu jsou léta 1930 až 1936, kdy vznikly první a později již tradiční osadní turnaje, například turnaj o přebor Sázavy, turnaj osady Starých kamarádů, memoriál Františka Bejšovce, takzvaný Bejšovcův pohár.

Rychlý rozvoj volejbalu na osadách si vynucoval vznik organizace, která by usměrňovala trampský volejbalový život. A tak byl v roce 1932 vytvořen sportovní svaz Trampská volejbalová liga. „Rozšířily se řady aktivních hráčů a trampský volejbal získal velký okruh obdivovatelů. Trampská volejbalová liga měla desetkrát větší počet registrovaných hráčů než volejbalový svaz,“ přiblížila Radka Březinová, která se trampskému životu dlouhodobě věnuje. V roce 1936 se sloučila Trampská volejbalová liga se soutěží svazovou.

Léta 1935 až 1940 můžeme nazvat zlatou dobou volejbalu. „V té době, hlavně zásluhou trampingu, hrál se volleyball doslovně všude, kde byl sebemenší prostor k jeho provádění,“ řekla Březinová. Na osadách, hřištích, závodně i rekreačně, hráli jej i Sokolové, DTJ, FDTJ, Orlové, vojenská tělesa a další.

Vliv trampského volejbalu na československý volejbal byl neoddiskutovatelný, neboť z řad trampů pocházelo mnoho pozdějších reprezentantů a trenérů.