Pokud se však ostatní neumoudří, hrozí jim exekuce stejně jako muži z Velkých Karlovic.

Exekuce v Karlovicích

Včera byl bez jeho přítomnosti vyklizen dvoupokojový byt v „pilařském“ paneláku na sídlišti v sousedství zdejší mateřské školy. Dlužník totiž v současné době pobývá ve vězení, a to právě pro nesplácení dlužných částek. „Jeho dluhy na nájemném představovaly u našeho bytového družstva spolu s penále kolem sta tisíce korun,“ uvedl jeho předseda Antonín Bařák.

Násilnému otevření bytu byl vedle soudního exekutora a jeho asistentů přítomen také příslušník justiční stráže v uniformě. Z obecního úřadu se včerejšího úředního výkonu nezúčastnil nikdo. „Nejednalo se o byt v našem majetku, proto k tomu nebyl důvod,“ vysvětlil místostarosta Jiří Jurečka. Použitelné věci nájemce bytu budou následně prodávány ve veřejné dražbě.

„Podle mého odhadu však z nich bude prodejných tak jenom deset procent. Divili jsme se, co všechno bylo v bytě skladováno,“ konstatoval vedoucí technického úseku Stavebního bytového družstva Vsetín Josef Trčálek. „Když zámečník na pokyn exekutora byt otevřel, našli jsme v něm značný nepořádek. Přestože jsme předtím dostali informaci, že je vyklizen.

Část věcí, která půjde do dražby, jsme přestěhovali do holobytu Na Poschle. Jedná se o zachovalejší kusy nábytku a pouze některých druhů elektrospotřebičů. Jinak to byly starší elektrospotřebiče nebo kuchyňský robot, které by už dnes nikdo nekoupil a nechtěl ani zadarmo na chalupu,“ doplnil Josef Trčálek. Na uvolněný byt bude bytovým družstvem vyhlášena dražba. „Po vyklizení jej nabídneme našim členům a získat jej pak může formou veřejné nabídky v podstatě kdokoliv.

Nejprve umožníme zájemcům hromadnou prohlídku bytu, a potom už bude záviset na tom, kdo kolik nabídne,“ vysvětlil předseda bytového družstva. „Předpokládám, že by k otevírání obálek s jednovlitými nabídkami mohlo dojít na představenstvu v polovině srpna. Kdo nabídne nejvyšší cenu, ten byt získá,“ dodal Antonín Bařák.