Na přítoku do Bystřičky bylo krátce dosaženo druhého povodňového, ale nyní hladina opět klesá. „Přehradu máme předpuštěnou, je tam tedy dostatek volného prostoru pro zachycení případných zvýšených průtoků," doplnila Tomíčková.