Tato památka pochází z devatenáctého století. Na jejím místě stála původně dřevěná budova ze století osmnáctého.

V zámku se nacházejí dvě stálé expozice. Jedna nabízí ukázku ručně tkaných gobelínů a dekoračního a osvětlovacího skla. Druhá expozice návštěvníkům představuje historii města od jeho počátků.

V průběhu roku se na zámku konají také výstavy.

Často jsou zaměřené na historii, přírodovědu nebo etnografii. Nechybí tu však ani výtvarné umění.

V současné době zámek nabízí například ilustrace a tapiserie Karly Palátové nebo výstavu přibližující Beskydy jako území, na kterém žijí rysi, vlci nebo medvědi. K vidění jsou tak například fotografie a odlitky stop.

Zámek Kinských se může pochlubit také knihovnou regionálních tisků. Ta se návštěvníkům otevírá každou středu. Muzeum má také bezbariérový vstup, který umožňuje přístup do přízemí zámku.

Exponáty je možné si prohlédnout i mimo otevírací dobu. To je však možné pouze v případě předchozí domluvy.