Ke skalám lze dojít ze dvou směrů po modře značené turistické stezce mezi Malou Lhotou a Brňovem. Zhruba u prostřed této cesty leží rozcestí Medůvka. Od něj se pak táhne sto padesát metrů dlouhý chodníček až k samotným skalám.

Medůvka je jednou z nejvýznamnějších moravských horolezeckých destinací. A to i přes to, že nejvyšší stěna nemá více než deset metrů. První technické cesty se začaly na Medůvce lézt na počátku osmdesátých let. Zastánci volného lezení ovládli tamní stěny až v druhé polovině let devadesátých.

Dnes se na Medůvce leze celkem třicet horolezeckých cest. Z toho si pouze jediná zachovala svůj původní technický charakter. Obtížnost některých z cest dosahuje až devátého stupně, což je kategorie v níž závodí i nejužší světová špička.

Adam Kazmíř