Ta kromě historických památek nabízí návštěvníkům také pohled na tvorbu současných výtvarníků. Ve valašskomeziříčské gobelínce vyrábí tapiserie dvěma základními tkalcovskými způsoby.

Jedním z nich je uměleckořemeslná technika klasického gobelínu. Druhá technika je původní orientální ručně vázaná. S tou se také mohou návštěvníci blíže seznámit v Kobercové dílně, které vévodí postřihovací stroj z roku 1932.

Další památky ze třicátých let jsou k vidění v Přípravně. Jedná se o přadenovací stroj a skací stroj. S hotovými výrobky se mohou návštěvníci setkat v Galerii. V té jsou vystavena textilní díla podle předloh předních českých výtvarníků a také koberce a gobelíny z počátků dvacátého století.

Za zmínku stojí také Schlattauerova kavárna, která je pojmenována po Rudolfu Schlattauerovi.

Právě ten v roce 1898 započal v Zašové s tvorbou gobelínů. V kavárně je možné zakoupit si upomínkové předměty.