Skála z hrubozrnného pískovce měří osm metrů a stojí v nadmořské výšce přibližně čtyři sta třicet metrů. Podle pověsti ji tam upustil čert, když chtěl obrátit potok Senice v Lidečku.

Ke skále je možné se dostat po naučné stezce T. G. Masaryka. Trasa začíná na náměstí ve Valašském Meziříčí a pokračuje kolem zámku Žerotínů podél Rožnovské Bečvy. Dále se jde po červené turistické značce přes obec Poličnou.

Pak se stezka napojuje na žlutou turistickou značku. Od Jarcovské kuly se pak mohou návštěvníci vrátit zpět do Valašského Meziříčí.

K zabezpečení přírodní památky, která nabízí ojedinělý výhled do okolní krajiny, bylo zřízeno ochranné třicetimetrové pásmo.

V její blízkosti se nacházejí převážně jehličnaté lesy a zahlédnout tu návštěvníci mohou také káně lesní a krkavce velkého.

Aby si Jarcovskou kulu vychutnaly také další generace, je nutné, aby se k ní návštěvníci chovaly šetrně. V minulosti už totiž čelila řídění vandalů.