Ten je pro svou ojedinělou trojlodní dispozicí s vestavěnými emporami zapsán do seznamu kulturních památek.

Římskokatolický kostel s přilehlým hřbitovem a parkovou úpravou okolí má bohatou historii. Je zasvěcen mučednici Kateřině Alexandrijské a jeho stavba byla zahájena v roce 1785. O tři roky později byl kostel postaven.

Při opravě exteriéru i interiéru v roce 1892 zde přibyly také nové varhany. Úpravy kostela pokračovaly i po roce 1900. Během času se dostavěl také barevný presbytář a po něm pak Křížová cesta.

V roce 1917 přišel kostel o dva zvony. Za války je zabavili vojáci pro válečné účely. Stejný osud potkal o rok později i varhanní píšťaly.

Dalších úprav se kostel dočkal v roce 1973. Interiér kostela se nově vymaloval a oltář byl postaven směrem k věřícím. Teprve po Sametové revoluci byl renovován svatostánek a instalovány nové varhany. Zabudováno bylo také topení.

Kromě náboženských obřadů se v něm pořádají také pěvecké a varhanní koncerty.