Podle nejnovějších průzkumů by měl být název odvozen od osobního jména Chor či Chora. Tvar Choryně pak znamená totéž co Chorův majetek.

První písemná zmínka o obci se nachází v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka asi z roku 1141.

V období od třináctého až do patnáctého století se držitelé Choryně poměrně často střídali. Od roku 1480 pak získala Choryně coby lenní statek olomouckého biskupství trvalejší držitele. Pochmurným obdobím v historii vesnice byl mimo jiné rok 1680. Obec tehdy zasáhla morová epidemie. V letech 1424 a 1742 pak byla vesnička zcela vypálena a vyloupena.

Choryně se pyšní nejen významnou kulturní památkou – renesančním zámkem. Za zmínku stojí také Velký a Malý choryňský rybník. Ty se nachází v severní části obce.

Za zmínku stojí také přilehlá přírodní rezervace Choryňský mokřad. Dohromady tak skýtají skvělé podmínky pro hnízdící vodní i bahenní ptáky. V posledních letech mohou zájemci na místě pozorovat i několik párů husy velké, která zde hnízdí.