Školáci se testovali sami, s některými přišli do školy i rodiče, aby jim vypomohli. Podle oslovených ředitelů škol se testování samotné obešlo bez výraznějších problémů. Lidé ve vedení škol jsou ale velmi kritičtí k vládě a způsobu, jakým k návratu dětí do škol přistoupila.

Do největší vsetínské Základní školy Sychrov se v pondělí vrátilo zhruba sto třicet dětí. Případy, kdy rodiče s testováním dětí nesouhlasili a proto je do školy neposlali, byli jen ojedinělé.

„Testování žáci v drtivé většině zvládli sami v třídním kolektivu s paní učitelkou. Jen s několika dětmi přišli také rodiče. Takových případů bylo možná patnáct. Jako testovací místnost v těchto případech posloužila tělocvična,“ uvedl ředitel ZŠ Sychrov Michal Molek.

Ředitel: Děti testy zvládly technicky i psychicky

Podle jeho slov proběhlo testování hladce.

„Děti to zvládly technicky, motoricky i psychicky. A pokud bylo potřeba, vždy pomohli pedagogové nebo jejich asistenti. Žádný test nebyl pozitivní,“ těší Molka.

Co už jej potěšilo méně, byl nedostatek času na přípravu obnovy výuky.

„Rozhodnutí, že se půjde do školy od pondělí, padlo prakticky až minulý čtvrtek. Takže zbyl jen jeden pracovní den na přípravu testů a komunikaci s rodiči. Vedení školy i učitelé tomu věnovali samozřejmě také víkend. Časově to bylo velmi nekomfortní,“ netajil Michal Molek.

Stát se postarat neumí a šikanuje školy

Ještě ostřeji se na adresu vlády vyjadřoval jeho kolega Petr Kořenek – ředitel vsetínské Základní školy Luh.

„Tento stát nezvládá vůbec nic. Je naprosto neschopný cokoliv vykonávat a postarat se o své občany. Takovou anarchii jsem ještě nezažil. Nikdo se přitom nemůže vymlouvat, že nevěděl. Na přípravu měli měsíce času, mohli promyslet do nejmenších detailů, jak usnadnit návrat dětí do škol. Jsem opravdu velmi rozzlobený,“ neskrýval rozhořčení Petr Kořenek.

Podle jeho slov vláda školy svými požadavky doslova šikanuje.

„Jsem velmi znepokojený, kolik administrativy se na nás navalilo, co všechno máme dělat. Například i trasovat hygieně kontakty. Považuji to za šikanu ze strany státu vůči školám. To je můj názor a stojím si za ním,“ řekl Kořenek.

Zbytečně složité testy

Výhrady má také vůči testům, které školy na Moravě dostaly.

„Zatímco dřívější Lepu testy, které jsme dostali jako pro takzvanou určenou školu (škola určená k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí během pandemie – pozn. red.), byly snazší na vyhodnocení, teď jsme dostali testy Singclean, které jsou zbytečně složité, zvláště pro malé děti,“ míní Kořenek.

Přes vše řečené však také ve vsetínském Luhu návrat dětí do lavic nakonec zvládli bez problémů. I díky pochopení rodičů.

„V pátek jsem se na rodiče obrátil osobním dopisem a věřím, že pochopili i vážnost situace. Takže jsme dneska neměli žádné problémy, rodiče spolupracovali a já jim za to děkuji,“ zhodnotil Kořenek.

Ocenil také podporou ze strany zřizovatele školy, tedy Města Vsetín.

„To je jediné, na které se můžeme naprosto spolehnout,“ řekl ředitel.

Do ZŠ Luh nastoupilo v pondělí 107 školáků. I zde je jen pár případů, kdy rodiče odmítají testování a své dítě proto ze školy omluvili. Škola jejich rozhodnutí respektuje.

Samotestování probíhalo přímo ve třídách, po testování byl podle ředitele Petra Kořenka zajištěný úklid a dezinfekce prostor. Pro školáky, kteří se testovali za asistence rodičů, vyhradila škola zvláštní prostory.

Město: nařízení ministerstva nemůžeme ignorovat

K preventivnímu testování dětí ve školách a školkách se v minulých dnech vyjádřilo také vedení Města Vsetín. Registruje totiž stížnosti a nesouhlas některých rodičů s testováním dětí. Objevily se také výzvy, aby město jako zřizovatel škol a školek nařídil jejich ředitelům, aby děti ve školách netestovali.

„Ač obavy rodičů z testování dětí chápeme, je potřeba zdůraznit, že se jedná o nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky a město jej nemůže ignorovat a bojkotovat. Přes veškerou argumentaci platí presumpce správnosti a zákonnosti mimořádných opatření a tyto zrušit je může pouze soud. Odpovědností města je dodržování aktuálně platné legislativy. Možnost, byť prozatím jen částečného návratu dětí do škol a školek vítáme, protože vzdělání dětí a jejich návrat do normálního života je prioritou nás všech,“ uvedl za vedení města Vsetín starosta Jiří Růžička.