K řízení obce patří starost o řadu investičních akcí. Můžete vzpomenout některé z úspěšně dokončených v poslední době?

Zbudovali jsme například tři nové učebny na základní škole v hodnotě zhruba 1,6 milionu korun. Jednalo se o učebnu fyziky, jazykovou laboratoř a učebnu dílen. Vše včetně veškerého potřebného vybavení. Pokud zůstaneme u školy, další investicí zde byla rekonstrukce střechy na staré školní budově za čtyři a půl milionu korun. Dále jsme za obecním úřadem vybudovali multifunkční hřiště nazvané Školnička za 2,2 milionu korun. Pořídili jsme také česle na čističku odpadních vod za osm set tisíc, lesní techniku za šest set tisíc a zbudovali nové kolumbárium a tím získali nová místa na hřbitově. Kolumbárium přišlo na 1,3 milionu korun.

Pokud se přesuneme k aktuálně rozdělaným stavbám či těm, jež se teprve plánují – které to budou?

Zhruba během měsíce bude hotová velká investice v mateřské škole, rekonstrukce tamní kuchyně za 8,6 milionu korun. V minulosti už zde částečná modernizace proběhla, spočívala především v doplnění technologií. Nyní ale ještě musíme kuchyni přizpůsobit stávajícím normám. Je to podmínka hygieny. Pokud bychom to neudělali, museli bychom školku zřejmě zavřít. Měníme také kotle v kotelnách v základní i mateřské škole. Ty stávající plynové z roku 1992 se už přestaly vyrábět, není už možné sehnat ani náhradní díly. Instalujeme tedy nové kondenzační kotle. Rekonstrukce obou kotelen přijde na 4,2 milionu korun. Dále připravujeme rekonstrukci místní komunikace Lýkový za čtyři a půl milionu a doplnění kanalizace v místních částech Závratě, Háje a u nádraží Českých drah. V příštím roce chceme také rekonstruovat bývalou zbrojováckou ubytovnu, kterou jsme odkoupili. Vznikne zde pět obecních bytů.

Poslední rok a půl do životů všech výrazně zasahuje koronavirus. Jak vnímáte jeho dopady na chod obce z pohledu starosty?

Projevilo se to zejména v nižším výnosu z rozpočtového určení daní. To nám udělalo čáru přes rozpočet. Příjmy poklesly o dvacet až třicet procent a to už se v našem čtyřicetimilionovém rozpočtu přece jen projeví. Příspěvek od státu, který představoval nějakých tři sta tisíc, to samozřejmě dorovnat nemohl.

Co vám v poslední době udělalo radost z pohledu fungování obce a života v něm?

Že se podařilo udělat projekty, které byly důležité. Ne na všechno jsme dostali dotace, takže jsme museli sáhnout hlouběji do vlastních prostředků a vzít si i úvěr u banky, abychom mohli vše zdárně dokončit.

Pokud byste měl někoho pozvat na návštěvu Jablůnky – na co byste dotyčného lákal?

Na historické památky do Jablůnky lákat nemůžu. Ale pozval bych na některou z akcí, které pořádáme. Například jarní či vánoční jarmark. Ty sice v posledních dvou letech být nemohly, ale jinak jsou tradiční. No a samozřejmě rád pozvu na nás košt jabkovice a jablečných buchet a štrúdlů nebo také Den medu a písniček.