Rodiče ve špatné finanční situaci však mohou na oběd pro své dítě dostat příspěvek, a to například díky projektu Obědy pro děti. Cílem projektu je přispět dětem na jídlo ve škole, pomoc poskytují prostřednictvím samotných škol či jídelen.

„V průměru se jedná asi o pětadvacet korun na oběd pro jedno dítě. Obědy financujeme po celý školní rok,“ sdělila manažerka projektu Jana Skopová.

Ve Zlínském kraji se k projektu na školní rok 2017/ 2018 připojilo téměř třicet škol, z nich celkem 246 žáků. Ve Zlíně pak o příspěvek zažádala pouze Základní škola Mostní vzdělávající žáky s mentálním postižením. „Do projektu jsme se poprvé zapojili před třemi lety, letos o tom uvažujeme zase.

Díky němu u nás má obědy osm dětí, několika dalším pak přispívají soukromí dárci,“ informovala ředitelka školy Věra Kundratová. Na Valašsku se připojí například valašskomeziříčská Základní škola Masarykova nebo Žerotínova. Obě základky této možnosti využijí už podruhé.

„Přihlásili jsme se už minulý školní rok, protože jsme zjistili, že několik žáků nechodí na oběd. Jednalo se asi o devět dětí,“ uvedl ředitel Základní školy Žerotínova Milan Knápek. Do budoucna by počet strávníků podle něj ale mohl být i vyšší.

Organizátoři projektu Obědy pro děti posílají peníze přímo škole, ta pak dětem jídlo zaplatí. Tím je zajištěno, že se peníze dostanou skutečně tam, kam mají.

Na projekt může přispět i veřejnost, a to jakoukoliv částkou zaslanou na transparentní účet. Děti, kterým by měl být příspěvek přidělen, doporučují pedagogové, kteří je osobně znají.

„Pokud se na nás obrátí rodič, je informován, že se musí spojit se školou. My ve spolupráci s ní vyřešíme vše potřebné. Uzavřeme smlouvu a dvakrát za rok nám to škola vyúčtovává. Pak vidíme, jak děti obědvaly,“ doplnila manažerka projektu Jana Skopová.

Vyhodnotit sociální situaci dětí ale není pro pedagogické pracovníky vždy jednoduché. „Jsou to velmi citlivá data. Pokud třeba rodiče přímo neřeknou, že jsou sociálně slabí, špatně se zjišťují,“ uvedl ředitel Knápek.

Ve Zlínském kraji budou mít rodiče i další možnost, jak dětem dopřát teplý oběd.

„Kraj se chystá zapojit do programu pro podporu stravování dětí, a to od druhé poloviny nadcházejícího školního roku,“ oznámil Jan Vandík z tiskového oddělení Krajského úřadu ZK. Pomoc je určená rodinám, které alespoň po dobu tří měsíců pobírají dávky v hmotné nouzi. Další příspěvek mohou školy získat díky Ministerstvu školství.

Podle statistiky…

… iniciativy Women for Women, která projekt Obědy pro děti založila, bylo školám loni vyplaceno přes 19 milionů korun. Projekt dopřál obědy více než 5 tisícům dětí, z toho bylo 310 ze Zlínského kraje.

Není to jen o jídle…

Dítě si díky společným obědům může získávat kamarády.

„Když spolu děti ve školním věku chodí třeba právě na obědy, prospívá to jejich socializaci. Taková společná činnost je navíc daleko lepší, než když sedí při výuce v lavici, není tolik stresové,“ vysvětlil psycholog Miroslav Krejčíř.

Děti bez oběda bývají více nepozorné, mají méně energie. Poté, co jim škola jídlo zaplatí, se situace s chováním mnohdy zlepší.

„Jsme s výsledky velmi spokojení, na dětech to jde opravdu poznat. Od té doby, co na obědy chodí, jsou viditelně spokojenější,“ potvrdila ředitelka Kundratová.


MICHAELA KOLKOVÁ
EVA LUKÁŠOVÁ