Spotřeba tepla v jednotlivých bytech se bude napříště rozpočítávat podle údajů z měřáků na jeden metr čtvereční podlahové plochy. Až dosud se mohly jednotlivé domácnosti od průměrné spotřeby odchýlit o 40 procent oběma směry.

Výpočet tepla podle nainstalovaných měřáků

Kdo teplem šetřil, platil pouze 60 procent průměrné spotřeby tepla v bytovém domě. Při opačném extrému mohly dosáhnout výdaje za teplo maximálně 140 procent průměru.

Nově se nejnižší hranice platby zvyšuje na 80 procent. Ještě výraznější je zvýšení hranice opačným směrem. Ten, kdo plýtvá, může nově zaplatit až dvojnásobek průměrné ceny. Změna navazuje na letošní povinnou instalaci měřáků.

Lidé s nižší spotřebou už tak nebudou doplácet na ty, kteří si s topením nedělají velkou hlavu a topí i při intenzivním větrání.

Zároveň se už majitelům a uživatelům hlavně středových bytů už tak moc nevyplatí nechávat se vytápět od sousedů.

Obyvatelé valašských měst díky uvedené nové zákonné normě mluví také o zvýšení celkových nákladů na dodaný gigajoule tepla.

„Mám strach, že se tato opatření promítnou i do ceny tepla, které nám dodává společnost Centrální zásobování teplem, a že nejlevnější teplo v okrese bude brzy minulostí," vyjádřila své obavy Jarmila Malíková z Valašského Meziříčí.

Obdobně se vyjádřil také Gustav Bartoš ze Vsetína, který je vlastníkem družstevního bytu.

„Ono už to tak bývá, že když něco přijde shora, tak nejvíc na to doplatí ti dole," pokrčil rameny.

Názory obyvatel dvou největších měst na Valašsku nesdílí představitelé společnosti Centrální zásobování teplem (CZT) Valašské Meziříčí ani pražské společnosti MVV Energie CZ, která vlastní firmu Zásobování teplem Vsetín.

Obyvatelé Valašského Meziříčí se tak nemusí obávat, že průměrná cena 580 korun za gigajoule, která je nejnižší v okrese Vsetín, se změní.

Je zúčtování tepla opravdu srozumitelné pro každého?

„Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů na dodávky tepla vyvolala velké pozdvižení proto, že ji lidé nerozumí," vyjádřil se jednatel společnosti CZT Valašské Meziříčí Josef Gába.

Podle něj se ve vyhlášce upravují pravidla pro rozdělení nákladů uvnitř domů bytových družstev, společenství vlastníků a dalších. „Naše cena zůstane taková, jaká je doposud," dodal.

CZT dodrží slib a cena tepla v Meziříčí zůstane v roce 2016 proti předcházejícímu období přibližně o 100 korun za gigajoule levnější. „Všechno ostatní je tak už jen a jen záležitostí těch, kteří od nás teplo odebírají. Pomoct jim k tomu má zmiňovaná vyhláška," dodal Josef Gába.

Stejný postup v uplatňování ceny dodávaného tepla zachová rovněž vsetínské Zásobování teplem. „Vyhláška se žádným způsobem nepromítne do výše ceny tepla ani způsobu jeho účtování mezi naší firmou a jejími odběrateli," upozornila mluvčí společnosti MVV Energie CZ Jitka Tůmová.

Uvedená novela zákona také podle Jitky Tůmové mění pravidla, podle kterých jsou rozpočítávány náklady na teplo v bytových domech. „Jak si rozúčtují od nás dodané teplo mezi sebou, je už záležitostí majitelů či uživatelů bytů a bytových družstev či společenství a nové vyhlášky," dodala mluvčí.

Jednotliví majitelé a uživatelé bytových jednotek přesto s možnými změnami musí počítat. „V jejich peněženkách se to nakonec určitě projeví. Ale až v roce 2017," řekl předseda vsetínského bytového družstva Antonín Bařák.

Podle něj jakékoliv změny ve vztahu k vyhlášce družstvo předem s těmi, kterých se dotknou, projedná.