Rušno je na všech pracovištích školní ateliérové hutě – u sklářských pecí, v brusírně i dílně na spékané sklo. Žáci zde připravují závěrečné práce, učni podle předem daného zadání, maturanti podle vlastních návrhů.

Tereza Bátlová nazvala svůj cyklus Jysk versus Ikea.

„V obou nábytkářských řetězcích jsem nakoupila převážně kovové lucerny, jejichž vzor se při foukání otiskne do skla. Navazuji na svou předchozí klauzurní práci spočívající ve foukání skla do cedníku, která se mi zalíbila. Kombinace kovu a skla vypadá moc hezky, navíc přidává původnímu výrobku na hodnotě,“ tvrdí studentka oboru výtvarné zpracování skla.

Z letošních maturitních prací studentů oborů užitá malba, průmyslový design a design skla škola uspořádá výstavu, kterou si od 10. června budou moci prohlédnout návštěvníci Muzejního a galerijního centra v místním zámku Žerotínů.

„Na stejném místě proběhnou i jejich prezentace, ty však budou neveřejné,“ doplňuje Divín.