Že už je nová tělocvična potřebná jako sůl, se shodují všichni oslovení občané Lidečka. „Vzhledem k tomu, že k výuce tělocviku sloužila vlastně jen malá učebna, nová tělocvična je velmi potřebná,“ potvrdila Vladislava Spáčilová ředitelka Základní školy v Lidečku. Loni obec zahájila kompletní rekonstrukci základní a mateřské školy: byla zbudována polyfunkční místnost, osazena nová okna v základní škole a dokončena je již také zbrusu nová kuchyně ve školce.

Vtipně v Lidečku vyřešili umístění nové tělocvičny, jejíž hrubá stavba už stojí. „Vzhledem k tomu, že obec je sevřena v údolí a nemá velké rovné plochy, vznikla myšlenka využít pro novou tělocvičnu částečně budovu školky, která měla stejně havarijní střechu a bylo třeba ji opravit,“ uvedl starosta obce Vojtěch Ryza. Nové moderní tělocvičny o ploše čtrnáct krát šestadvacet metrů, v níž nebudou chybět ani šatny a další místnosti, se školáci dočkají už na konci tohoto roku.

Na stavbu tělocvičny se Lidečku podařilo získat dotaci téměř patnáct milionů korun z ministerstva financí. „Asi milionem se na investici bude podílet obec,“ upřesnil Vojtěch Ryza a dodal, že v rámci projektu se počítá také se zastřešením vstupu do základní školy, který zvýší bezpečnost školáků. Ty v minulosti totiž ohrožoval sníh, padající ze střechy.