Ty totiž jsou totiž v podstatě nástupnickou organizací bývalé městské příspěvkové organizace Vsetínská správní a investiční, která půjčky romským rodinám poskytla.

Vsetínská veřejnost ale považuje veškeré dění kolem půjček Romům za předvolební tah současného vedení města. „Tento problém se táhne už řadu let. Proč to starostka a jí řízená organizace podává trestní oznámení až nyní? Pár týdnů před volbami. Bojí se Čunka a tak ho potřebuje před voliči očernit," řekl redakci Valašského deníku Vsetíňan Jiří Děckuláček.

V názoru není osamocen. „Je to časově nešťastné. Nechápu, proč s tím vším radnice tak dlouho otálela. Myslím si, že tak zbytečně nálady ve městě jitří," vyjádřila se Zdeňka Jurečková.

Za předvolební a cílený tah vidí postup radnice a tím i technických služeb také Petr Šimek. „Teče jim do bot. Vědí, že moc popularity mezi obyvateli nemají. Tak se snaží dostat do myslí voličů, jak se dá," reagoval na kroky města.

Zastání se městskému úřadu dostalo od Václava Plška. „Je to správné rozhodnutí. Bez ohledu na to, v jaké době bylo přijato," poznamenal v souvislosti s podanou žalobou Vsetíňan.

Podle starostky Ivety Táborské došlo při poskytnutí půjček nejméně ke třem pochybením. Ta prý dnes městu vymáhání dluhů komplikují. Dopustit se jich měla radnice v roce 2006. Tedy v době, kdy město vedl právě Jiří Čunek. „První chybou bylo poskytnutí půjčky sociálně velmi slabým osobám," tvrdí Táborská.

Za druhou chybu označila poskytnutí půjček prostřednictvím městské příspěvkové organizace Vsetínská správní a investiční. Dokonce prý bez vědomí zastupitelstva. „Ve smlouvách bylo, že v případě neuhrazení jediné splátky je celý dluh splatný okamžitě. Většina půjček byla proto splatná už v listopadu 2006. Bylo proto úkolem tehdejšího vedení, aby začalo s okamžitým vymáháním," poznamenala starostka.

Správné podle ní prý nebylo ani to, že město neučinilo kroky k zápisu zástavního práva k domům Romů ve prospěch Vsetínské správní a investiční. V případě nesplacení půjček by tak stavení připadla organizaci. Bez toho jej v pořadí exekučních nároků přeskočili ostatní věřitelé.

Na další možné pochybení vsetínskou radnici upozornil soud v rozsudku z letošního jara. „Smlouva o poskytnutí půjčky je podle něj neplatná a v rozporu s dobrými mravy. Půjčka byla poskytnuta na nákup domů pro bydlení, ale podle znaleckého posudku nebyl tento dům pro bydlení způsobilý," vyjádřil se pro Valašský deník místostarosta Petr Kořenek.

Protože kolem celé kauzy je spousta nejasností, rozhodly se před několika dny Technické služby Vsetín podat trestní oznámení na neznámého pachatele. „Slibujeme si od toho, že budou nezávisle posouzena všechna rozhodnutí související s půjčkami. Nechejme na policii, aby celou záležitost prošetřila," pověděl včera Valašskému deníku ředitel Technických služeb Vsetín, p. o. Lubomír Střelec.

Informaci o podání trestního oznámení včera Valašskému deníku potvrdila rovněž tisková mluvčí Policie ČR ve Vsetíně Lenka Javorková. „Trestní oznámení jsme skutečně obdrželi. Zabýváme se jím, ale víc k tomu v současné době sdělovat nebudeme," poznamenala policistka.

Podle senátora Jiřího Čunka bylo ale poskytnutí půjček romským rodinám v pořádku. „Na Poschle bylo jen třicet šest bytů. Rodin, které musely opustit dům u polikliniky, bylo čtyřicet dva," připomněl tehdejší situaci.

Město proto podle něj volilo variantu bezúročných půjček na koupi domů mimo Vsetín. „Dneska vidím, po kritice, které se tenkrát na mne a město snesla, že jsme možná měli uplatnit rovný metr a vyhodit je na ulici. To by možná bylo výchovné. Ale Vsetín by byl ve svízelné situaci," vyjádřil se před časem ve Valašském deníku bývalý starosta.

Podle něj by totiž romské rodiny pravděpodobně zůstaly ve městě, bydlely by tady nelegálně nebo u příbuzných. „Poskytnutí půjček považuji za správné rozhodnutí. Chybou bylo, že se tvrději nevymáhaly," poznamenal tehdy Jiří Čunek.

Nesouhlasí však s rozhodnutím soudu, že smlouva o půjčce byla v jednom konkrétním případě uzavřena v rozporu s dobrými mravy. „Nechápu, jak mohla být bezúročná půjčka, kdy dlužník vrací jen to, co si půjčil, v rozporu s dobrými mravy," dodal v červenci letošního roku, krom jiného, Jiří Čunek.