Vyplývá to alespoň z pravidelné kontrolní činnosti vsetínského živnostenského úřadu, který se během posledních šesti měsíců zaměřil na více než polovinu subjektů podnikajících v tomto oboru. „V období od 1. března do 31. srpna jsme zkontrolovali 28 provozovatelů taxislužby z celkového počtu 49 evidovaných podnikatelů, kterým byla vydána koncesní listina s tímto předmětem podnikání,“ informovala vedoucí obecního živnostenského úřadu Daniela Lukyová.

Kontrolních akcí se přitom zúčastnili také strážníci městské policie a pracovník oddělení dopravy vsetínské radnice. Zaměstnanci městského úřadu na místě zjistili, že živnost skutečně provozuje jen necelá polovina kontrolovaných podnikatelských subjektů a u nich v rámci svých pravomocí nezjistili žádné závažnější porušení živnostenského zákona. „Ověřili jsme, že všichni provozovatelé taxislužby splňují odbornou způsobilost a zjištěné nedostatky podnikatelé odstranili v průběhu kontroly nebo bezprostředně po jejím ukončení.

Porušení zvláštních právních předpisů jsme nezjistili ani u jednoho subjektu,“ uvedla Daniela Lukyová. O bezproblémovosti provozovatelů taxislužeb svědčí i celková výše pokut, která jim byla za půl roku uložena. „Blokově jsme udělili 2 700 korun, správní řízení nebylo zahájeno s žádným subjektem,“ doplnila informaci vedoucí živnostenského úřadu.